EUROPE - Tour The Earth 2018

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

AELODAU EUROPE:
John Levin | Mic Michaeli | Joey Tempest | Ian Haughland | John Norum

Mae Europe yn falch o gyhoeddi eu bod yn cychwyn ar Daith yng Ngwledydd Prydain, ar ben y rhaglen, ym mis Medi 2018 gyda’r gwesteion arbennig King King. Bydd y sioe’n cynnwys yr hits i gyd yn ogystal â chaneuon o’r albwm newydd Walk The Earth. 

Ers ymffurfio ym 1979 gwerthodd Europe dros bum miliwn ar hugain o albymau, teithio ar draws y byd a dod yn un o fawrion cerddoriaeth roc fodern. Ar ei ben ei hun gwerthodd albwm hollfuddugol y band, The Final Countdown, dros bymtheng miliwn o gopïau drwy’r byd yn grwn ac roedd y sengl o’r un enw’n Rhif Un mewn pum gwlad ar hugain.

 “The Swedes unleash 70’s fire that blends the bombast of Rainbow with the groove of Led Zeppelin” – Guitarist Magazine

“Walk the Earth is Excellent” – Total Guitar Magazine

“So long after the final countdown, Europe can still blast off so effectively, Walk the Earth does the job!” – Planet Rock Magazine

 
Pris Safonol (uchafswm o 6 tocyn fesul trafodyn £30

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
18.30  Bar yn agor
19.00  Drysau'n agor
20.00  Cymorth - King King
20.50  Egwyl
21.20  EUROPE
23.00  DIWEDD                                                                    

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.