Daniel O'Donnell mewn Cyngerdd

Mae’r cyffro’n chwyddo, a’r trysor cenedlaethol Daniel O’Donnellyn cyhoeddi ei daith wanwyn 2017. Yn brawf ei fod yn un o hoff artistiaid ein dydd, bydd y daith yn mynd drwy hyd a lledgwledydd Prydain.

Bu’r llynedd yn flwyddyn brysur i Daniel, o’i throedio hi yn Strictly Come Dancing hyd at lwyddiant ysgubol y gyfres deledu realaeth Daniel and Majella’s B&B Road Trip.

Gwnaeth Daniel hanes cerddorol a’i brofi’i hun yn un o ganwyr mwyaf diwyd Iwerddon, drwy ryddhau albwm bob blwyddyn ers 1988. Mae hyn yn rhywbeth dihafal hyd yn oed ymhlith sêr mwyaf hirsefydlog byd cerdd fel y Rolling Stones, Madonna a Michael Jackson. Bydd Daniel yn ei waith yn dewis pa hits i’w chwarae o’i ôl-gatalog o 35 o albymau.

Bellach dyma Daniel yn ei ôl gyda chlec, newydd chwarae pum sioe a werthodd bob tocyn yn INEC Cilarne yn Iwerddon, yn perfformio ei sioe wedi’i hadfywio i dros 12,000 o selogion brwd. Mae Daniel mor boblogaidd fel bod selogion wedi dod o gyn belled â’r Unol Daleithiau ac Awstralia i’w weld yn ei gyngherddau ‘Croeso’n Ôl’.

 
Pris Safonol £37.50 | £42.50
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £37.50

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr