Bowie Experience

Chwip o gyngerdd ydi Bowie Experience sy’n cynnwys holl hits David Bowie – yn dathlu cerddoriaeth eicon pop mwya’r byd. Taith fythgofiadwy sy’n wledd i’r glust a’r llygad drwy flynyddoedd euraid David Bowie o Space Oddity drwodd i Let's Dance.

Bowie Experience ydi hoff deyrnged y byd, a’r fwyaf dilys, i’r dug gwyn tenau ac mae’n dal i synnu cynulleidfaoedd â’i manwl gywirdeb syfrdanol.

Dyma’r Profiad Bowie o waed coch cyfan ac ynddo’r holl hits o A i Ziggy - mae’r sioe yma’n rhy dda i’w cholli i holl selogion Bowie a’r dechreuwyr llwyr sydd hyd y lle.

Dathliad penna’r byd o David Bowie yn cynnwys caneuon fel Space Oddity, Starman, Fashion, Life on Mars, China Girl, Rebel Rebel, Golden Years, Modern Love, All the Young Dudes, Let’s Dance, Heroes ac Absolute Beginners.

 
Tocynnau £24.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant  | Plant dan 16 oed | Myfyrwyr | Hawlwyr |
Dros 60 | Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith 
£1.00 oddi wrth bob tocyn
REACT £10.00
Grwpiau 10+ £1.50 oddi wrth bob tocyn


*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 

 
Bwciwch Nawr
 

DAVID BOWIE

LAURENCE KNIGHT
Yn sgìl perfformiadau yn yr Arddangosfa swyddogol, 'David Bowie Is" yn y V&A Llundain, y Royal Albert Hall ac ochr yn ochr â’r Cure, Boney M, Roy Wood a’r Boomtown Rats, aeth Laurence â’i act deyrnged a’i berfformiad David Bowie i bedwar ban byd.Ymddangosodd ar deledu Sky a’r BBC a pheidiwch â derbyn yr un dynwarediad - mae Laurence yn ganwr, yn actor ac yn aml-offerynnwr a berfformiodd drwy’r byd yn grwn yn ystod deunaw mlynedd o deithio.

 

GITÂR BASLIDIA CASCARINO CLOSE

Chwaraeodd Lidia ochr yn ochr â Status Quo a David Essex ar eu teithiau yng ngwledydd Prydain, ac yn ganwr bas i’r deuawd o Gaergrawnt Ezio teithiodd ledled Ewrop a gwledydd Prydain.Ymhlith artistiaid eraill y cyfeiliodd iddynt bu Robbie Williams, Nigel Kennedy, Van Morrison, Paul Weller, Toto, Muse, Robert Plant, y Dave Matthews Band, y Temptations, Eddie Reader a Toyah Wilcox.Gweithiodd Lidia hefyd gyda cherddorion sesiwn gyda’r goreuon gan gynnwys Peter Van Hook (Van Morrison a Mike and the Mechanics), Elliot Randall (Steely Dan) y diweddar Gypie Mayo (Yardbirds a Dr Feelgood) a Billyboy Miskimmin (Nine Below Zero a’r Yardbirds).GITARAU 

TIM WEDLAKE

Mae Tim yn gitarydd proffesiynol ers dros bum mlynedd ar hugain.Yn brysur yn gweithio gyda bandiau, sioeau teithiol ac artistiaid megis Howie Casey, Roy Young, Terry Nash fel Meatloaf, Katy Setterfield (The Dusty Springfield Show), One Night in Vegas, Beatles With Wings, Bye Bye Baby ac eraill lawer.Mae hefyd yn gweithio fel cerddor sesiwn ac mae’n cael blas ar ddysgu’r gitâr o’i gartref yn Dorset lle mae’n byw gyda’i wraig a’i deulu. 

ALLWEDDELLAU 

STUART DARLING

Dechreuodd Stuart ei yrfa’n un ar ddeg oed yn hyfforddi’n bianydd clasurol ac ers hynny mentro i roc a pop clasurol a chyfoes ill dau yn ogystal â theatr gerdd.Ers bore’i oes ei arwr ydi’r Duw Roc Blaengar Rick Wakeman sy’n enwog mewn cysylltiad â Yes (a David Bowie).Amgyffredodd Stuart lawer o '6 Wives of Henry VIII' Rick yn ôl y glust toc cyn ymuno â band y Bowie Experience yn ddim ond un ar bymtheg oed. Mae’n Gyfarwyddwr Cerddorol sawl cymdeithas gerddorol amatur.

OFFERYNNAU TARO 

PAUL GILL

Mae Paul yn ddrymiwr proffesiynol ers dros ddeng mlynedd ar hugain, yn teithio ac yn recordio gyda nifer o bennaf artistiaid.Daeth yn gefnogwr byd-eang y Tama Drum Company tra oedd yn chwarae’r drymiau i Alvin Stardust.Chwaraeodd Paul i’r Frenhines a’r Tywysog Phillip a pherfformiodd yn sioe ‘Live Aid’ 1985 yn y Royal Albert Hall.Gweithiodd Paul gyda llawer o bennaf actau teyrnged gan gynnwys Elvis, Meatloaf a’r Blues Brothers.Mae Paul hefyd yn dysgu’r drymiau yng Ngholeg yr Arglwydd Wandsworth yn Hampshire. 

LLAIS
CHARLOTTE-ELIZABETH TALBOT

Mae Charlotte-Elizabeth yn canu’n broffesiynol ers ei hun ar bymtheg oed, yn teithio’r wlad gyda Terry Nash a’i amrywiaeth o sioeau teyrnged yn ogystal ag ymddangos ar lwyfan mewn theatrau rhanbarthol, cenedlaethol a’r West End.Ar hyn o bryd mae’n recordio’i llais gyda detholiad o bennaf gynhyrchwyr ar hyd ac ar led byd cerddoriaeth ddawns yn ogystal ag arwain y band pum darn 'Suburban Jukebox'.Perfformiodd Charlotte-Elizabeth cynt yn unawdydd yn y Royal Albert Hall a’r Neuaddau Royal Festival ac ymddangosodd ar y teledu ac mewn prif ffilmiau.

LLAIS A SACSOFFON  


EMILY WESTWOOD

Dechreuodd Emily ganu offerynnau pan oedd yn bedair oed ac mae bellach yn aml-offerynnwr dawnus ar y sacsoffon, y drymiau, y ffliwt a’r llais.Graddiodd â gradd anrhydedd mewn cerddoriaeth yn arbenigo mewn perfformio’r sacsoffon.Rhoes wersi ar ei hofferynnau i gyd ac ar hyn o bryd mae’n dysgu mewn ysgol baratoi.Perfformiodd Emily a recordio mewn amrywiaeth o ensembles cerddorol drwy’r wlad gan gynnwys perfformio gyda Richard Stilgoe. 
LLAIS A GITÂR 
DARREN JONES

Gitarydd proffesiynol ydi Darren, ac un o raddedigion cerddoriaeth Coleg Cerdd Platform One Music.Mae Darren yn perfformio mewn bandiau ers ei ddwy ar bymtheg oed. Ymddangosodd mewn amrywiaeth eang o fentrau cerddorol o bob math, un o uchelfannau ei yrfa oedd perfformio a theithio yn Amsterdam yn ystod dathliadau Diwrnod y Frenhines.ALLWEDDELLAU 


JAMES STEAD

Mae James yn bianydd proffesiynol ac yn gyfarwyddwr cerddorol ers ei bymtheg oed ac mae hefyd yn drefnydd, yn gyfansoddwr, yn ganwr, yn gitarydd ac yn ddrymiwr tra medrus.Ymhlith ei gredydau mae:Dermot O’Leary Show (BBC Radio 2), GMTV (ITV), Taith Prydain “Debra Stephenson’s Night Of 100 Voices” (ITV), “Godspell” (Taith Gyntaf Prydain), “Chris & Pui Roadshow” (BBC), BBC Radio Solent, Pantomeimiau i UK Productions a Wish Theatre, cerddor Preswyl yn Hotel Grand President (Sorrento, yr Eidal), San Carlo (Llundain), Cagney's Jazz Club (Bournemouth), Captain’s Club Hotel (Christchurch).James ydi Cyfarwyddwr Cerddorol Swing Unlimited Big Band a Bournemouth Musical Theatre Productions, yn ogystal â bod yn berfformiwr rheolaidd drwy hyd a lled y wlad, yn act solo a chydag amryw fandiau. 
GWISGOEDD 
AMY KNIGHT

Gwneuthurwr gwisgoedd ydi Amy, a weithiodd ar amrywiaeth o fentrau o atgynyrchiadau hanesyddol i wisgoedd priodas a llwyfan.O ‘We Will Rock You’ yn y Dominion Theatre yn y West End hyd at ‘Chitty Chitty Bang Bang’ yn Southampton Mayflower.Gwnaeth Amy wisgoedd hefyd i opera, ffilm a chynyrchiadau teledu.Amy ydi unig gynlluniwr a gwneuthurwr gwisgoedd y Bowie Experience ac mae’n dal i gael blas ar ail-greu llu o wahanol arddulliau David Bowie.
Y TU ÔL I’R LLWYFAN


RHEOLWR TEITHIO:NICK LONG
CYNHYRCHU TEITHIOL:M5 AUDIO
SAIN:JAMES GOUGE, M5
GOLEUO:ZAC LEIGHTON, M5
GOLYGYDD EFFEITHIAU GWELEDOL:NOEL NOBEL
CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS A MARCHNATA:AWUK
HYRWYDDWR:MRC
ARCHEBU TEITHIO BYD-EANG:AUDIENCEWARE
CYNHYRCHU:PETE RUSSELL M5
CYNHYRCHYDD:CHRIS JENKINS
Gallai aelodau o’r cast a chaneuon yn y sioe newid.