Billy Ocean

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Yn dilyn ei daith eleni, a werthodd bob tocyn, cyhoeddodd eicon Canu’r Enaid Prydain, Billy Ocean, daith enfawr ar ben y rhaglen yng ngwledydd Prydain ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2018 yn cynnwys oed yn y Neuadd! 

Mae Billy Ocean ar frig y sêr recordio croenddu a’r mynd mwyaf arnynt a gynhyrchodd Prydain erioed ac yn ei oes hyd yn hyn gwerthodd dros ddeng miliwn ar hugain o recordiau. Daeth llwyddiant rhyfeddol i ran Billy, yn artist ac yn gyfansoddwr caneuon, gyda chasglu recordiau Aur a Phlatinwm yn llu drwy’r byd yn grwn a chyrraedd yr hicyn rhif un yn fyd-eang yn y siartiau pop gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Awstralia, yr Almaen, yr Iseldiroedd a gwledydd Prydain.

Gwelodd 2016 ryddhau’r albwm ‘Here You Are: The Best Of Billy Ocean’ yng ngwledydd Prydain, a enillodd safle Rhif Pedwar yn siart y Deg Uchaf, albwm uchaf Billy yn y siartiau ers 1989. Bu 2017 hithau’n flwyddyn dan gamp iddo, yn chwarae sioeau yn Dubai, yr Unol Daleithiau, Canada, Sbaen, Mozambique, Denmarc, yr Iseldiroedd, gwlad Belg, yr Almaen a hyd yn oed Luxembourg. Ar hyn o bryd mae Billy’n gweithio ar ei albwm nesaf a ryddheir yn 2018!

Yn sôn am y daith, meddai Billy, ‘I’m really looking forward to my UK tour next year, it’s going to be 13 party nights!’.

Gwêl yr oedau newydd Billy Ocean yn perfformio ei holl hits mwyaf, gan gynnwys ei hoff draciau a deunydd newydd o’i albwm sydd ar fin ymddangos. 

 
Pris Safonol £24.50 | £37 | £47

Pecyn VIP Seddi Gorau Billy Ocean
- Tocyn yn un o seddi’r pris uchaf yn y 6 rhes gyntaf
- Anrheg VIP, argraffiad cyfyngedig, i gofio’r daith
- Lithograff coffa taith Billy Ocean
- Cofrodd VIP laminedig a chortyn gwddf taith Billy Ocean 

£87
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith £24.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

 
Bwciwch Nawr