Beverley Knight

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Gohiriwyd oedau Taith I ♥  Soulsville Beverley Knight, oedd i fod yn ail hanner Mehefin 2017, tan fis Hydref. Mae hyn am fod Beverley’n gorfod cael triniaeth feddygol yn ddiweddarach y mis yma, yn dilyn cael bod arni Ffibroidau’r Groth, anhwylder cyffredin ymhlith merched i gyd, yn fwy cyffredin fyth ac yn aml yn ffyrnicach ymhlith merched o hil Affro-Caribïaidd. Cynghorodd y meddygon y dylai llawdriniaeth ddigwydd cyn gynted ag y bo modd i osgoi gwaethygu cymhlethdodau. Bydd ar Beverley angen gorffwys llwyr am rai wythnosau ar ôl y llawdriniaeth er mwyn gwella, ac wedyn dylai fod yn gwbl atebol fel cynt. Gohiriwyd yr oedau tan fis Hydref eleni. Symudwyd y dyddiadau’n ôl i fis Hydref eleni. Bydd pob tocyn yn ddilys i’r dyddiadau eraill neu gallwch gael ad-daliad yn lle gwnaethoch eu prynu cyn 21 Medi 2017.

 

Daw’r gantores, cyfansoddwraig ac actores Beverley Knight i’r Neuadd fel rhan o daith newydd yn y DU yn dilyn rhyddhau'r albwm o fri, Soulsville, y llynedd.  Mae’r albwm, sy’n dathlu cerddoriaeth a dylanwadau Memphis, eisoes wedi cyrraedd y 10 Uchaf yn y siartiau.

Yn dilyn cyfres o berfformiadau llwyddiannus a chyfnod o 6 mis yn y sioe gerdd The Bodyguard yn y West End yn 2016, mae Beverley ar daith unwaith eto, yn perfformio set eang yn cynnwys ei chaneuon mwyaf poblogaidd, detholiad o albwm Soulsville ac ambell i berfformiad annisgwyl sy'n nodweddiadol o'i sioeau byw.

A hithau wedi ennill tair gwobr Mobo a'i henwebu ar gyfer sawl gwobr Brit, dywedodd Beverley ‘Perfformio ar y llwyfan fel fi fy hun sydd orau gen i ac rydw i’n ysu i berfformio gyda'm holl enaid a nerth unwaith eto ar Daith Soulsville.’

 
Pris Safonol £19.50 | £27.50 | £35.00

Pecyn VIP Beverley Knight

- Sedd pris gorau yn y pedair rhes flaen
- Cyfle i gael llun cyn y sioe gyda Beverley
- Anrheg VIP arbennig gan Beverley
- Llun wedi’i lofnodi
- Laminiad a chortyn VIP i’w gadw
- Desg cofrestru VIP 

 

Pris pecyn £99
(Gwerth y tocyn £35.00)

Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith £19.50

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 

Yn dilyn cyhoeddi’r albwm o fri, Soulsville,  y llynedd, mae’r gyfansoddwraig ac actores Beverly Knight wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu mynd ar daith gyda sioe newydd sbon yn haf 2017. Yn dilyn cyfres o gyngherddau llwyddiannus yng ngwanwyn 2016, ac ar ôl cwblhau  6 mis yn y sioe gerdd The Bodyguard yn y West End ym mis Ionawr, bydd Beverly yn mynd ar daith ym mis Mehefin 2017.  Bydd yn chwarae set eang a fydd yn cynnwys rhai o’i chaneuon mwyaf poblogaidd,  detholiad o albwm Soulsville, yn ogystal ag ambell i berfformiad annisgwyl sy’n nodweddiadol o’i sioeau byw.

Mae Soulsville, a recordiwyd yn  gynnar y flwyddyn ddiwethaf yn y Royal Studios ym Memphis, yn dathlu cerddoriaeth, sain a dylanwad Memphis ac fe'i cynhyrchwyd gan Justin Stanley (Prince, Beck) sydd ei hun wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Grammy; mae’n cynnwys deunydd gwreiddiol a gyd-gyfansoddwyd â Knight, ochr yn ochr â llond dwrn o glasuron Memphis.Yn y daith newydd bydd yn perfformio ei hoff draciau o’r albwm diweddaraf hon gan gynnwys Middle of Love, un o’i chaneuon ei hun sy’n cael ei chwarae’n gyson ar Radio 2 a fersiwn trawiadol o'r clasur I Can’t Stand The Rain  gan Ann Peebles, yn ogystal â rhai o ganeuon mwyaf poblogaidd ei gyrfa, heb anghofio caneuon sy'n adlewyrchu ei rôl fel un o'r prif berfformwyr yn y West End.

Dywedodd Knight, sydd wedi ennill tair gwobr Mobo ac wedi’i henwebu ar gyfer gwobr Brit sawl gwaith “Roedd cymaint o uchafbwyntiau proffesiynol y llynedd – rhyddhau fy wythfed albwm stiwdio Soulsville a pherfformio unwaith eto yn y West End i enwi dim ond dau ohonynt.Perfformio ar y llwyfan fel fi fy hun sydd orau gen i ac rydw i’n ysu i berfformio â’m holl enaid a nerth ar daith Soulsville.”