At Last: The Etta James Story

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Yn serennu Vika Bull sy’n ddigon o ryfeddod.

Mae At Last yn adrodd stori bywyd tymhestlog y chwedl canu’r enaid Etta James ac mae’n cynnwys rhai o’i hoff ganeuon, fel Tell MamaSomething’s Got A Hold On Me, Sugar On The Floor, y gân galonrwygol I’d Rather Go Blind, ei chân arwyddnod eiconig At Last a rhagor. Mae Vika yn ymroi galon ac enaid i’r sioe fythgofiadwy yma ac ati ar lwyfan daw cerddorion ymhlith goreuon a mwyaf ffynci Awstralia. 

Yn Melbourne yn 2013 y cafodd y sioe sgubol o lwyddiannus yma ei première byd a byth ers hynny mae’n llenwi theatrau drwy hyd a lled Awstralia a Seland Newydd hyd y fyl. Yn 2016 aeth y sioe yn ei hôl i Melbourne i dymor a werthodd bob tocyn yng Nghanolfan y Celfyddydau ac ym mis Gorffennaf aeth y sioe â hi am drydydd tymor yn y Sydney Opera House. Yng ngwanwyn 2017 aeth At Last - The Etta James Story ar daith yng ngwledydd Prydain a gwerthu pob tocyn mewn theatrau yn Llundain, Lerpwl, Manceinion a thrwy hyd a lled y wlad, a chael adolygiadau pum seren a chymeradwyaeth sefyll am a welech chi ym mhob man lle chwaraeodd.

Yn ystod gyrfa faith a thymhestlog a’i gwelodd yn ennill chwe Gwobr Grammy a seren ar Rodfa Enwogion Hollywood, dylanwadodd Etta James ar hylltod o artistiaid yn cynnwys Diana Ross, Janis Joplin, Stevie Wonder, y Rolling Stones a Rod Stewart a chydnabyddir iddi ysbrydoli gyrfaoedd cenhedlaeth newydd o ganwyr megis Christina Aguilera, Joss Stone, Adele a’r ddiweddar Amy Winehouse. Trista’r sôn, cyd-darodd rhaglen wyllt recordio a theithio Etta â’i phroblemau dibyniaeth mwyfwy ac yn nhreigl amser nid yn unig roedd yn canu’r felan...roedd yn byw ac yn bod y felan. Drwy drugaredd, bu ei hawch am fywyd a’i grym cymeriad yn gyfrwng iddi orchfygu ei demoniaid a daliodd i recordio a pherfformio hyd at ei saith degau. Gyda pharch, dyma ei stori.

 
Seddi Safonol £22 | £30.50
Platinwm (Seddi Gorau) £40.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
18.30  Bar yn agor
20.00  DECHRAU
20.50  Egwyl
22.10  DIWEDD                                                                    

Ni fydd act cefnogol yn y gyngerdd hon.

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.