Alison Moyet

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Nos Sadwrn 18 Tachwedd daw Alison Moyet yn ei hôl i’r Neuadd yn rhan o daith ryngwladol i hyrwyddo Other, yr albwm newydd sbon danlli grai gan y chwedl pop a’r chwilotwr diwrthdro yma.

Yn Other mae Alison ar ei gorau oll – yma mae’r union gerddora pop electronig anturus sydd wrth fodd ei chalon ar hyn o bryd, a’i llais a’i chyfansoddi’n angerddol, yn farddonol ac yn bryfoclyd.

Deilliodd Other o berthynas ffrwythlon Alison â’r cynhyrchydd a’i chyd-sgrifennwr caneuon Guy Sigsworth, a weithiodd hefyd gyda Björk, Goldie a Madonna, ac a gyd-greodd ei halbwm diwethaf The Minutes, a aeth yn syth i rif pump yn y siartiau cenedlaethol ac ennill clod y beirniaid.

 
Tocynnau £51.00 Stalls (centre, sides F-P) Tiers 1, 2 & 8
  £36.50 Stalls (sides A-E) Tiers 10,12,11(A-F)
  £26.50 Tiers 3 & 7

 

Cyfyngir i chwe thocyn fesul person.
A ffi postio o £1 opsiynol am bostio docynnau.

 
Bwciwch Nawr
 

Alison Moyet 

Other – rhyddhau’r albwm a thaith y byd

Rhyddheir yr albwm ar 16eg  Mehefin drwy Cooking Vinyl ar CD, finyl, casét a llwytho i lawr

Ar 16eg  Mehefin mae Cooking Vinyl yn cyflwyno Other – yr albwm newydd sbon danlli grai gan y chwedl pop a’r chwilotwr diwrthdro Alison Moyet.

'For me, making a record at this age, lyrically, is a different proposition. Observation in most cases replaces emotion. The invisibility of middle/aged woman rather thrills me and instead I
watch',
 meddai Moyet.

Mae Alison yn arddel ei chanol oed, ond mae’r gerddoriaeth yn heigio gan eglurder, bywiogrwydd a ffresni, pa un ai yn y gân lawn mynd Lover Go, The English U sy’n steilus ac yn ddidaro ar ddull trac sain, Beautiful Gun sy’n dwyn i gof ei gwreiddiau roc a rôl, arpeggios oerias Almaenaidd Reassuring Pinches neu’r gerdd lonyddol a lefarir April 10th.

Mae’r trac teitl atgofus o frau a chynnil ei gyflwyniad Other, gyda fideo llesmeiriol a gyfarwyddwyd gan Steve Gullick, ar gael fel trac i’w lwytho i lawr yn syth pan fyddwch yn archebu’r albwm ymlaen llaw.

Yn Other mae Alison ar ei gorau oll – yma mae’r union gerddora pop electronig anturus sydd wrth fodd ei chalon ar hyn o bryd, a’i llais a’i chyfansoddi’n angerddol, yn farddonol ac yn bryfoclyd. Deilliodd Other o berthynas ffrwythlon Alison â’r cynhyrchydd a’i chyd-sgrifennwr caneuon Guy Sigsworth, a weithiodd hefyd gyda Björk, Goldie a Madonna, ac a gyd-greodd ei halbwm diwethaf The Minutes, a aeth yn syth i rif pump yn y siartiau cenedlaethol ac ennill clod y beirniaid.