Alison Moyet

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Nos Sadwrn 18 Tachwedd daw Alison Moyet yn ei hôl i’r Neuadd yn rhan o daith ryngwladol i hyrwyddo Other, yr albwm newydd sbon danlli grai gan y chwedl pop a’r chwilotwr diwrthdro yma.

Yn Other mae Alison ar ei gorau oll – yma mae’r union gerddora pop electronig anturus sydd wrth fodd ei chalon ar hyn o bryd, a’i llais a’i chyfansoddi’n angerddol, yn farddonol ac yn bryfoclyd.

Deilliodd Other o berthynas ffrwythlon Alison â’r cynhyrchydd a’i chyd-sgrifennwr caneuon Guy Sigsworth, a weithiodd hefyd gyda Björk, Goldie a Madonna, ac a gyd-greodd ei halbwm diwethaf The Minutes, a aeth yn syth i rif pump yn y siartiau cenedlaethol ac ennill clod y beirniaid.

 
Tocynnau £51.00 Stalls (centre, sides F-P) Tiers 1, 2 & 8
  £36.50 Stalls (sides A-E) Tiers 10,12,11(A-F)
  £26.50 Tiers 3 & 7

Cyfyngir i chwe thocyn fesul person.
A ffi postio o £1 opsiynol am bostio docynnau.

 
Dim tocynnau ar ôl
 

Alison Moyet 

Other – rhyddhau’r albwm a thaith y byd

Rhyddheir yr albwm ar 16eg  Mehefin drwy Cooking Vinyl ar CD, finyl, casét a llwytho i lawr

Ar 16eg  Mehefin mae Cooking Vinyl yn cyflwyno Other – yr albwm newydd sbon danlli grai gan y chwedl pop a’r chwilotwr diwrthdro Alison Moyet.

'For me, making a record at this age, lyrically, is a different proposition. Observation in most cases replaces emotion. The invisibility of middle/aged woman rather thrills me and instead I
watch',
 meddai Moyet.

Mae Alison yn arddel ei chanol oed, ond mae’r gerddoriaeth yn heigio gan eglurder, bywiogrwydd a ffresni, pa un ai yn y gân lawn mynd Lover Go, The English U sy’n steilus ac yn ddidaro ar ddull trac sain, Beautiful Gun sy’n dwyn i gof ei gwreiddiau roc a rôl, arpeggios oerias Almaenaidd Reassuring Pinches neu’r gerdd lonyddol a lefarir April 10th.

Mae’r trac teitl atgofus o frau a chynnil ei gyflwyniad Other, gyda fideo llesmeiriol a gyfarwyddwyd gan Steve Gullick, ar gael fel trac i’w lwytho i lawr yn syth pan fyddwch yn archebu’r albwm ymlaen llaw.

Yn Other mae Alison ar ei gorau oll – yma mae’r union gerddora pop electronig anturus sydd wrth fodd ei chalon ar hyn o bryd, a’i llais a’i chyfansoddi’n angerddol, yn farddonol ac yn bryfoclyd. Deilliodd Other o berthynas ffrwythlon Alison â’r cynhyrchydd a’i chyd-sgrifennwr caneuon Guy Sigsworth, a weithiodd hefyd gyda Björk, Goldie a Madonna, ac a gyd-greodd ei halbwm diwethaf The Minutes, a aeth yn syth i rif pump yn y siartiau cenedlaethol ac ennill clod y beirniaid.

'A great singer and latter day Delia Derbyshire'.  The Observer

Artist, canwr a chyfansoddwr electronig o Ogledd Iwerddon ac un o aelodau The Magnetic North ydi Hannah Peel, ac ar ddiwedd 2016 rhyddhaodd ei halbwm solo Awake But Always Dreaming a gafodd groeso brwd (Bwriwyd pleidlais drosto’n Albwm Gorau’r Fwyddyn - Electronic Sound Magazine - ac fe’i disgrifiwyd gan Q Magazine yn 'sublime electronic opus').

Daeth Peel i’r amlwg gyntaf yn 2010 yn sgìl Rebox, ei record EP ‘blwch cerdd’ a dyllwyd â llaw, yn cynnwys gweddau newydd ar y bandiau o’r ‘80au Cocteau Twins, Soft Cell a New Order.Ar ôl rhyddhau ei halbwm début solo The Broken Wave y canodd y beirniaid ei glodydd, ffurfiodd Peel The Magnetic North, menter eang, fawr ei chlod ar y cyd â Simon Tong (The Verve, The Good The Bad And The Queen, Gorillaz) ac Erland Cooper (Erland & The Carnival).

Creodd hefyd gyfres o recordiau EP argraffiad cyfyngedig – Nailhouse yn 2013 oedd yn fwyfwy electronig, wedyn harddwch analog trawiadol Fabricstate yn 2014. Flwyddyn yn ddiweddarach rhyddhaodd Peel Rebox 2 a gweddau newydd blwch cerdd ar Queen (a berfformiwyd yn wreiddiol gan Perfume Genius), Pale Green Ghosts, Wild Beasts, Palace John Grant, yn ogystal â’i gwedd ogoneddus ar Heaven How Long fuddugoliaethus East India Youth. 

Hynt saith symudiad ydi trydydd albwm Hannah Peel Mary Casio: Journey To Cassiopeia a gyfansoddwyd i syntheseiswyr analog a band pres glofa naw darn ar hugain traddodiadol llawn!Ar yr 22ain o Fedi 2017 drwy My Own Pleasure y gwelir yr albwm,sy’n chwilio taith un person i’r gwagle, drwy adrodd hanes seryddwr o dueddfryd cerddoriaeth electronig, arloesol, anhysbys, mewn oed a’i breuddwyd oes, sef gadael ei chartref mewn tŷteras yn nhref lofaol Barnsley, De Swydd Efrog, i weld Cassiopeia drosti ei hun. 

www.hannahpeel.com

18.00 Bars yn agor                                                                   
19.00 Drysau'n agor
19.30 Cymorth - Hannah Peel
20.00 Egwyl
20.30 ALISON MOYET
22.10 DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.