Alexandra Burke

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Neges gan yr hyrwyddwr.

Annwyl Gyngherddwr,

Rydym yn sgrifennu i roi gwybod i chi fod rhaglen Alexandra wedi newid ac o’r herwydd, er mawr siom i ni, rhaid i ni roi gwybod i chi fod taith ‘The Truth Is’ wedi’i chanslo. 

Rhoddir ad-daliadau llawn i bawb sydd wedi codi tocyn.  Dychwelwch eich tocynnau i’r man prynu i gael ad-daliad.

Mae’n ddrwg gennym am unrhyw drafferth oherwydd hyn. I gael diweddariadau i ddod dilynwch alexandraburkeofficial.com.

Dymuniadau Gorau
Canolfan Alexandra Burke

Ddegawd ar ôl ennill The X Factor, yn yr hydref eleni bydd y cynnwrf pop Alexandra Burke yn cychwyn ar ei thaith ‘The Truth Is’ yng ngwledydd Prydain . Dyma ei thaith gyntaf yng ngwledydd Prydain  ar ben y rhaglen ers 2010, ac arni bydd Alexandra yn mynd â’i llais eneidfawr drwg-enwog ar daith o 13 o oedau o gwmpas y wlad.

Bydd Alexandra’n perfformio caneuon o’i halbwm newydd y bu mawr edrych ymlaen ato. Trydedd record stiwdio Alexandra ydi’r albwm newydd  sy’n cynnwys llu o draciau gwreiddiol sy’n rhoi stondin i’w môr o lais a’i dawn cyfansoddi caneuon aruthrol.  Bydd ei selogion yn cael blas ar y caneuon newydd yma, yn ogystal â’r hits Rhif Un ysgubol yn cynnwys ‘Hallelujah’, ‘Bad Boys’ a llawer at hynny.

Yn 2014 gwnaeth Alexandra ei début yn y West End yn serennu yn rhan Rachel Marron yn y ddrama gerdd fawr ei chlod, The Bodyguard.  Yn 2016 cymerodd y brif ran, Deloris van Cartier, yn y ddrama gerdd Sister Act, a deithiodd wledydd Prydain a chael adolygiadau pum seren ledled y wlad.   Ar hyn o bryd mae Alexandra yn perfformio gyda’i phartner dawns Strictly Gorka Marquez ar y daith Strictly Come Dancing Live UK Arena, sydd ar fynd tan 11 Chwefror

 
 Pris Safonol £29.50 | £34.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith £29.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Wedi’i ganslo