Ray Mears

Ym more’i oes darganfu Ray bleserau chwilota’r Gwylltir, y mannau gwylltion mwyaf naturiol, nad amharwyd arnynt, na tharfwyd arnynt, sydd ar ôl ar ein planed. Mae’r amgylchfyd yma na newidiwyd gan weithgaredd dyn yn ei gyfareddu a bu’n foddion llunio’i fywyd i raddau helaeth. Bydd Ray yn mynd â chi ar daith y mae’n meddwl y byd ohoni am resymau diwylliannol, ysbrydol, moesol ac esthetig ac yn egluro pam ei fod yn credu bod y rhain yn hanfodol i ysbryd a chreadigedd dyn.

 
Pris Safonol £25.00
Plant dan 16 oed £17.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfywyr | Dros 60 | Hawlwyr | 
Pobl anabl ag un cydymaith 
£2.50 yn llai
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £75.00
Grwpiau 1 ym mhob 10  AM DDIM

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr