PSYCHIC SALLY: Call Me Psychic Tour

Mae hoff seicig y genedl, Sally Morgan, yn ei hôl yn well nag erioed ac i’w chanlyn ei sioe newydd sbon danlli grai a’r fwyaf syfrdanol eto - 'Call Me Psychic'.

Yn ddigrif, yn ddifyr, weithiau’n dorcalonnus, yn aml yn ddadleuol, mae’r sioe’n dathlu ei hwythfed flwyddyn ar daith. Meddai Sally, “Every night when I’m on stage amazing things happen and it’s a privilege to be able to pass on messages of love and comfort to the people I share my gift with”.

Mae hon yn noson allan gampus heb ei hail sy’n rhy dda i’w cholli. Codwch eich tocynnau’n awr i weld y seicig ryfeddol yma’n bwrw iddi.

Ymchwiliol ydi Sally Morgan ac at ddiben adloniant y mae’r sioe.

 
Pris Safonol £24.00

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr