Prom Tidli: Bert and Cherry's Christmas Plum Pudding

  • Lefel 1
 

Dydd Sadwrn 16/12/2017 10:30 & 12:30 
Dydd Llun 18/12/2017 10:30 & 12:30 
Dydd Mawrth 19/12/2017 10:30 & 12:30 
 

Mae’r perfformiad arbennig yma gan dîm y Prom Tidli yn dod â Bert, Cherry a llawer o’u ffrindiau cerddorol at ei gilydd eto i gael hwyl a sbri.

Bydd caneuon o dri Prom Tidli poblogaidd Bert ochr yn ochr â ffefrynnau Dolig yn y sioe gerddorol fyw ryngweithiol yma sy’n ffordd dan gamp i’r plantos dan bumlwydd ailgyflwyno Dolig i’r bobol fawr sydd dan eu gofal.

Mae Bert mewn hwyliau da; mae’r goeden Dolig wedi’i gosod a phopeth wedi’i lapio’n barod at y diwrnod mawr. Mae Cherry’n dod i roi help llaw i roi’r twtchis olaf i’r addurniadau a bydd eu ffrindiau i gyd yn picio i mewn hefyd. Fel pob amser gewch chi ddisgwyl stori fywiog, llond gwlad o ganeuon gwirion i chi gael morio canu a llond plât o bwdin Dolig cerddorol.

 
Tocynnau £7.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
10.30 DECHRAU   12.30 DECHRAU
DIM Egwyl   DIM  Egwyl
11.25 DIWEDD   13.25 DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.