Y Prom Gwerin: Calan

  • Lolfa Lefel 3
 

Bywyd yn byrstio o’r ffidlau, y gitâr, yr acordion, y bagbibau a dawnsio stepio.

Gyda’u rhythmau heintus a’u rwtinau egniol, mae’r band a fu’n enillwyr gwobrwyon rhyngwladol yn ôl ar yr hewl hir er mwyn dathlu eu halbwm newydd – Solomon. Deuant gydag acordion, telyn, gitâr, ffidlau a phibau Cymreig (!) gan gynnwys perfformio dihafal gan bencampwraig dawnsio stepio. 

Sain groyw a bywiog gyda churiad taranllyd wedi ei osod i gefnlen hen draddodiadau. Yn cynnwys caneuon ynglŷn â stori hudol teyrnas dylwyth teg Cymru gyda’ chwedl yn sôn am ledrith, mytholeg a direidi, a chymysg o alawon hiraethus a phrydferth. 

Maent wedi cyflwyno cenhedlaeth newydd i gerddoriaeth Gymreig a pharhânt i wneud hwn wrth iddynt deithio Ewrop, Gogledd America, Awstralia ac Asia.

 
 Pris Safonol  £15.50 ymalen llaw | £16.50 ar y dydd
 Plant dan 15 ac iau  £5.00
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Hawlwyr |
Dros 60 | Pobl anabl ag un cydymaith
£2 off  oddi wrth bob tocyn
 Aelodau REACT (16 oed – 25 oed)  (cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
£10.00
 Grwpiau 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443) £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 

Mae Bethan Rhiannon yn canu yn  y Gymraeg a’r Saesneg ac mae hefyd yn enillydd y gystadleuaeth dawnsio’r glocsen genedlaethol yng Nghymru.  Dysgodd ei dawnsio gan ei thad oedd hefyd yn bencampwr dawnsio.  Ymddangosodd yn sylwebydd cerddoriaeth ar y radio a’r teledu a datblygu a chyflenwi gweithdai cerddoriaeth a dawns i bobl ifanc ledled Cymru.

Roedd Patrick Rimes yn bencampwr Cymru yn y gystadleuaeth Geltaidd i ffidlwyr ifainc dair blynedd yn olynol ac mae’n chwarae myrddiwn o offerynnau cerdd gan gynnwys y bagbibau Cymreig, offeryn poblogaidd yng Nghymru mewn priodasau ac yn llysoedd a chestyll y tywysogion.  Gweithiodd hefyd fel trefnydd cerddoriaeth i’r teledu i’r canwr Bryn Terfel ac arwain cerddorfeydd.

Mae Angharad Jenkins yn canu’r ffidil ac mae’n ferch y bardd enwog o Gymro Nigel Jenkins a’i mam Delyth Jenkins yn delynores enwog.  Yma ar yr aelwyd y dysgodd farddoniaeth a thraddodiadau cerddoriaeth Cymru. Mae hefyd yn weithiwr brwd ym maes symbylu pobl ifanc i chwarae cerddoriaeth draddodiadol drwy ddatblygu prosiectau a gweithdai drwy hyd a lled gwledydd Prydain.

Astudiodd Alice French y delyn ym Mhrifysgol Cymru cyn cael ei denu at y cyfoeth o gerddoriaeth draddodiadol i’r delyn sydd gan Gymru i’w gynnig.  Mae bellach yn datblygu ac yn chwilio hen ddulliau traddodiadol o ganu'r delyn a ddefnyddid gan Sipsiwn Romani Cymru.

O Benrhyn Llŷn y mae Sam Humphreys yn hanu, sef gwlad o ffermydd mewn cwr diarffordd o Gymru.  Mae ei gerddoriaeth yn deillio o gefndir cwbl wahanol ac yntau wedi rhoi cychwyn arni’n canu cerddoriaeth pop and roc electronig cyn darganfod cymysgfa hud arddulliau gwerin a modern. At hynny cynhyrchodd a threfnu cerddoriaeth i lawer o artistiaid ifainc a gweithio fel cyflwynydd teledu.