Prom yr Organ: Seiniwch yr Utgorn II

Yn y cyngerdd yma clywir y repertoire gwefreiddiol o gerddoriaeth i’r Utgorn a’r organ, ar amryfal offerynnau pres fydd yn cael eu hegluro a’u harddangos.  Ymhlith y rhain mae utgyrn symffonig modern a ‘Piccolo’, y Flugelhorn ac offeryn Baróc hanesyddol.  Bydd cerddoriaeth o’r ddeunawfed ganrif hyd at yr ugeinfed yn cyflwyno’r gynulleidfa i gyneddfau arwrol a thelynegol yr utgorn.

http://www.crispiansteeleperkins.com/

Mewn cydweithrediad â Digwyddiadau Organ Caerdydd.

  

 
 Pris Safonol  £8
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
 £2 yn llai 

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
13.00 DECHRAU                                                                  
14.00 DIWEDD

 NODER: Amseroedd bras - gallant newid.