Prom Tidli: Cherry Pie’s Holiday Adventure

  • Lefel 1
 

Mae Cherry’n mynd â ni ar ei gwyliau antur i fwynhau glan y môr a’r ffair, crwydro a fforestydd glaw, trenau, awyrennau a reid balŵn hefyd. 

Mae yma gerddoriaeth wreiddiol yn cael ei chwarae gan gerddorion cerddorfaol, stori wirion, ddifyr a dau gymeriad hoffus, yn Cherry Pie’s Holiday Adventure sy’n gyngerdd rhyngweithiol hawdd ei ddeall i blantos dan bump oed. Cyfle i blant a’r oedolion yn eu cwmni gael blas ar gerddoriaeth fyw. 

Actifyddion Artistig sy’n cynhyrchu’r Prom Tidli sy’n drêt cerddorol i’r cryts a’r bobol fawr dan eu gofal, a’r Clarinét, y Ffidil a’r Basgrwth yn cael stondin yn y cynhyrchiad yma, yng nghanol caneuon gwirion, hud a storia. 

Lluniwyd Cherry Pie’s Holiday Adventure yn arbennig gan dîm creadigol Actifyddion Artistig, i blantos dan bump oed, ac mae’n gyfle tan gamp i blant bach brofi cerddoriaeth yn rhyngweithiol yng nghwmni cerddorion proffesiynol mewn amgylchfyd creadigol sy’n hwyl. Mae’r perfformiad wedi’i sgorio i’r Clarinét, y Ffidil a’r Basgrwth ac mae’n cyflwyno’r offerynnau cerddorfaol yma i blant sy’n ddim o beth ac yn rhoi lle iddyn nhw gael blas ar wefr offerynnau acwstig byw.

 

 
 Pris Safonol  £7.50
 Rhaid i oedolion a phlant gael tocyn (plant dan 1 am ddim)  

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr