Prom Jazz: Matt Ford a’r Capital City Jazz Orchestra

Dewch at feibion Caerdydd, y Capital City Jazz Orchestra, a’r canwr gwych Matthew Ford i noson sy’n dathlu’r gwron Frank Sinatra a Brenhinoedd Swing. Mae yma ganeuon o oes swing gan Tony Bennett, Bobby Darin, Sammy Davis Jnr a Matt Monro a’u tebyg ac wrth gwrs y gwron Frank Sinatra ac mae hon yn addo’n deg bod yn noson o jazz Big Band sy’n mynd i’r hwyl.

Ystyrir y canwr arobryn Matthew Ford yn eang y canwr big band gorau yng ngwledydd Prydain a chanddo gyfoeth o brofiad i’w fawr chwenychu, wedi perfformio gyda cherddorfeydd yr Hallé, Philharmonia, Royal Liverpool Philharmonic, City of Birmingham Symphony, a cherddorfeydd cyngerdd y BBC ac RTE, yn ogystal â’r BBC Big Band a Syd Lawrence Orchestra.

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe. Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Lee Gibson, Jeff Hooper, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew. Mae’n dod yn ei ôl i Proms Cymru am y chweched flwyddyn ar ôl cyngherddau ysgubol o lwyddiannus gyda Pete Long, Clare Teal, Claire Martin a Lance Ellington.

 
 Pris Safonol  £16.50
 Plant dan 16 oed  £8.25
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Hawlwyr | Dros 60 | Pobl anabl ag un  cydymaith  £2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr