Our Finest Hour

I gyd-fynd â’r cyfnod cyn dathlu diwrnod VE, bwriwn drem yn ôl ar air ac ar gerdd ar drobwynt tyngedfennol yr Ail Ryfel Byd, ac awr fwyaf Prydain, o wyrth Dunkerque i’r fuddugoliaeth a drodd y fantol, sef Brwydr Prydain. 

O Vera Lynn a Gracie Fields hyd at yr Andrews Sisters a Glenn Miller, mae caneuon a cherddoriaeth y 1940au mor agos at ein calonnau heddiw ag erioed. Fe glywch “We’ll Meet Again”, “The White Cliffs of Dover” ac “A Nightingale Sang In Berkeley Square” yn ogystal â pheth o’r gerddoriaeth glasurol a ysbrydolwyd gan y ryfel, gan gynnwys Ymdeithgan The Dam Busters a’r gerddoriaeth o sgorau clasurol Ron Goodwin i Battle of Britain a 633 Squadron. 

Mae yma bytiau cyfareddol o ffilm o Amgueddfa Ymerodrol y Rhyfel, areithiau enwog Winston Churchill, a’r alawon gorau o oes y neuaddau dawns a’r weiarles, felly dewch at y BBC Big Band a sêr y West End i ddathlu dan gamp Our Finest Hour.

Kevin Whately – cyflwynydd
Annie Gill – canwr
BBC Big Band
Dan gyfarwyddyd Barry Forgie

Lluniau: Annie Gill a Kevin Whately

 
Pris Safonol £21.50 | £26.50 | £30.50 | £34.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr