Opera Cenedlaethol Cymru

Yn dilyn ei berfformiad y llynedd a werthodd bob tocyn, daw Opera Cenedlaethol Cymru yn ei ôl ac i’w ganlyn Cyngerdd Teulu ac ynddo rywbeth i bawb.  Dyma’r union ffordd i gyflwyno’r teulu i gyd i opera a cherddoriaeth glasurol a Cherddorfa’r Opera’n eich tywys chi drwy ddetholiad o ffefrynnau poblogaidd o fyd opera, ffilm a’r teledu.Anifeiliaid ydi thema’r cyngerdd eleni felly dowch aton ni i’r gwyllt yng nghwmni Opera Cenedlaethol Cymru.

Cofiwch ddod yn fuan ac ymuno mewn dewis o weithgareddau ynghlwm â wigiau, gwisgoedd a cholur, a’r tîm yn dangos i chi beth sy’n digwydd y tu ôl i lenni cynhyrchiad.

Y cyngerdd difyr ac anffurfiol yma ydi’r trêt pnawn Sul i’r dim i’r pethau ifainc, yr ifainc o’r galon a phawb rhwng y ddau begwn.

 
Pris Safonol £10.00 | £15.00
Plant 5-16 £5.00
Dan 5 AM DDIM

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr