Noson yng Nghwmni Simon Reeve

Giles Cooper Entertainment yn cyflwyno
Noson yng Nghwmni Simon Reeve

Ar ei daith theatr gyntaf erioed bydd Simon Reeve, y newyddiadurwr byd-enwog, yn adrodd hanesion yn deillio o dros bymtheng mlynedd o deithio i gyrion pellaf a mwyaf eithafol y blaned. O gael ei ymlid gan fôr-ladron, ei erlid gan y Mafia a’i fomio gan farwniaid yng Ngholombia, teithiodd Simon Reeve dros gant ac ugain o wledydd a gwerthwyd ei raglenni dogfen i’r BBC i dros drigain o wledydd drwy’r byd yn grwn! Nid yn unig y mae ‘Noson yng Nghwmni Simon Reeve’ yn sioe gyfareddol ac addysgol, ond mae weithiau’n ysgytiol, yn ysbrydoledig ac yn ofnadwy o ddigri! Mae’r sioe theatr awr a hanner yma’n cynnwys pytiau aml-gyfrwng dethol a seiat Holi ac Ateb ugain munud.. Peidiwch â cholli’r cyfle di-ail yma i weld Simon am y tro cynta’n fyw ac o waed coch cyfan! Rhag ofn i chi gael eich siomi codwch docynnau ymhell o flaen llaw!

 
Pris Safonol £27.00
Plant dan 16 oed £19.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr £22.00
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16 oed)  £75.00

Disgownt grwpiau (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443)

un AM DDIM ym mhob deg
tocyn a godir

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

Anturiwr, un o awduron ymhlith gwerthwyr gorau’r New York Times a chyflwynydd teledu ydi Simon Reeve a deithiodd i dros gant ac ugain o wledydd a gwneud cyfresi teledu mawr eu gwobr i’r BBC. Yn eu plith mae Caribbean, Sacred Rivers, Indian Ocean, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, Pilgrimage, Ireland, Australia (Enillydd Gwobr Gwasg Deithio Prydain am Raglen Deithio a Ddarlledwyd), Greece, Big Life Fix, a’i ddwy gyfres newydd Turkey (2017) a Russia (2017). Derbyniodd Wobr Ymddiriedolaeth One World Broadcasting am "an outstanding contribution to greater world understanding", Gwobr Ness fawr ei bri gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, a’r Wobr Cyfraniad Arbennig yng Ngwobrau Travel Media. 

Simon, chwedl y BBC, ydi “British television’s most adventurous traveller”, ac ar ôl degawd a dreuliwyd yn gwneud mwy na deg a thrigain o raglenni mae Simon bellach yn wyneb cyfarwydd ar y teledu ym Mhrydain, yn adnabyddus ar gorn ei deithiau dramor rhyfeddol. Mae’r rhan fwyaf o raglenni dogfen Simon yn cyfuno teithio ac antur ag achosion byd-eang yr amgylchedd, bywyd gwyllt a chadwraeth ac aethant ag ef ar draws jynglau, anialdiroedd, mynyddoedd a moroedd, ac i rai o ranbarthau harddaf, mwyaf peryglus a mwyaf anghysbell y byd. Mae Simon wedi osgoi bwledi ar ffiniau, wedi hela gyda Phrysgoedwyr y Kalahari, plymio gyda chythreuliaid y môr, morloi a morgwn, trechu malaria, cerdded drwy feysydd ffrwydron, dilyn trywydd llewod ar ei ddeudroed, dysgu pysgota gan Arlywydd Moldofa, wedi cael ei fabwysiadu gan gyn helwyr pennau, a’i gadw yn y ddalfa gan y KGB am ysbïo. Darlledwyd anturiaethau Simon mewn dwsinau o wledydd gyda chyfareddu miliynau.  


Observer
: “When it comes to explaining complex issues in simple terms, Simon Reeve is an expert…a man whose very name is a guarantee of interesting television. Outstanding.”

Daily Telegraph “like all the best travellers, Reeve carries out his investigations with infectious relish, and in the realisation that trying to understand the country you’re in is not just fascinating, but also hugely enjoyable.”

The Sun: “Simon might just be the best tour guide in the world”

The Times: “Reeve is in a class of his own”.