Noson yng nghwmni Ant Middleton

Bydd Ant Middleton, yr anturiwr, yr arbenigwr ar oroesi, y cyflwynydd teledu, cyn-filwr y lluoedd élite, yn teithio theatrau drwy hyd a lled gwledydd Prydain yng ngwanwyn 2018, yn rhannu ei brofiadau a’i orchestion yn fforiwr yr oes sydd ohoni ac yn arweinydd cyrchoedd. 

Does dim terfyn ar awch Ant am antur ac eithafion ac yn ei sgìl derbyniodd heriau anhygoel yn y lluoedd arfog ac yn ei rolau teledu fel ei gilydd – “SAS (Who Dares Wins)”, “Mutiny” ac “Escape” (Sianel 4). 

Yn y sioeau undyn yma sy’n heigio gan antur mae Ant yn sôn am ei fywyd rhyfeddol yn y lluoedd arfog - wedi cyrraedd trindod sanctaidd y lluoedd élite sef gwasanaethu yng Nghatrawd y Parasiwtwyr, y Môr-filwyr Brenhinola’r Gwasanaeth Cychod Arbennig - a chanddo hanesion anghredadwy o ran dewrder a pherygl noeth. 

Mae’r daith hefyd yn cynnwys hanesion eto a munudau’r tu ôl i’r llenni, datguddiadau a chlecs o’i sioeau teledu; a rhydd gip arbennig inni ar ei fywyd a mentrau teledu cyffrous sydd yn yr arfaeth! 

Bydd cyfresi dogfen newydd Ant Middleton – trydedd gyfres “SAS (Who Dares Wins)” ac “Escape” i’w gweld yn hydref 2017 a gwanwyn 2018.

 
 Pris Safonol £27

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr