Noson yng Nghwmni Alexander Armstrong

O ran y tocynnau a godoch chi’n ddiweddar i Daith Prydain Alexander Armstrong - Oherwydd gwrthdaro rhaglennu bu’n rhaid canslo’r daith yma. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw drafferth oherwydd hyn.

Ad-daliadau o’r mannau prynu.

Dewch i gael blas ar noson yng nghwmni’r actor, y digrifwr a’r cyflwynydd Alexander Armstrong ac yntau’n ei mentro hi unwaith eto yn 2018 i’w annwyl fyd cerddoriaeth. 

Dyma gyfle heb ei ail i selogion brofi’r bersonoliaeth deledu garismatig yn perfformio’i hoff ganeuon.  Cynhyrchiad llwyfan newydd tan gamp yw Noson o Gerddoriaeth yng Nghwmni Alexander Armstrong mewn Cyngerdd,sy’n dathlu ei gariad tuag at gerddoriaeth ac yn rhoi cip ar wedd wahanol ar ei bersonoliaeth serchus. 

Ym mis Ionawr 2016 y perfformiodd Alexander ddiwethaf yn Neuadd Dewi Sant dan ei sang, yn rhan o daith fyw Year of Songs a chael cymeradwyaeth sefyll gan dyrfa Caerdydd. Mae ei sioe yn 2018 yn addo’r un peth unwaith eto. 

Ardystiwyd A Year of Songs yn Aur yn dilyn ei ryddhau ym mis Tachwedd 2015 a chyrhaeddodd rif 6 yn siartiau gwledydd Prydain. Dath run faint o glod i ran Upon A Different Shore a ymddangosodd ym mis Hydref y llynedd a chyrraedd ei frig yn Rhif 8, a nawr bydd Alexander yn lansio ei albwm Nadolig cyntaf o’r enw In A Winter Light ar 24 Tachwedd 2017.

Mae hoff lywydd sioe cwis y genedl yn wyneb cyfarwydd ar raglen aruthrol o boblogaidd y BBC, Pointless, ac mae bellach yn cael blas ar fynd i’r afael â’i hoff alawon o hoelion wyth jazz a chlasuron roc hyd at bleserau pop llai cyfarwydd. 

Hwyrach y bydd selogion gwaith comedi Alexander, yn cynnwys y sioe sgetsis Armstrong & Miller, yn synnu o gael ar ddeall ei fod yn ganwr mor ddawnus hefyd. Ac eto mae ganddo fôr o lais bariton – a glyw a gred!

 
Stalau, Rhengoedd 1 £47.00
Stalau, Rhewngoedd 2, 3, 7, 8, 10, 11 (blaen), 12  £42.00
Rhengoedd 9, 11 (ôl), 13  £37.00
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £37.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Wedi’i ganslo
 

Ar ôl dau albwm yn y Deg Uchaf – A Year of Songs’ (2015) ac ‘Upon A Different Shore’ (2016) – bydd Alexander Armstrong  yn rhyddhau ei albwm Nadolig cyntaf ‘In A Winter Light’ ar Dachwedd 24ain.

“I’ve always wanted to do an album of Christmas music because it’s such a madly evocative repertoire” meddai’r actor, y digrifwr a’r bariton a hyfforddwyd yn glasurol. “No other season has such a mass of varied and beautiful pieces written in celebration of it. Music is right at the heart of any Christmas.”

"Christmas without music would be unthinkable. I mean I daresay you could still find some joy in an old mince pie or something, but just imagine no carols, no Bing, no boys of the NYPD choir, no For Unto Us A Child Is Born, now that really would be bleak midwinter. The truth is we haven’t got time to hang about in December so we use our favourite music each year to take us straight to where we want to be: maybe it’s to savour the more mystical side of Christmas as an ancient religious festival or maybe it’s to celebrate an uproarious winter knees-up with those we love. Or - ideally - a bit of both…

Wedi treulio blynyddoedd yn perfformio mewn corau, mae treftadaeth gerddorol annwyl Armstrong i’w gweld yn ogoneddus wych yn ‘In A Winter Light’. Recordiwyd gyda Cherddorfa Dinas Prâg, gyda chymorth Côr Coleg Newydd, Rhydychen, big band Sgwadraniaid yr RAF a Jools Holland a dyma gyfoeth môr o lais bariton dawnus yn lapio amdanoch, ar drywydd ei awch tymhorol a cherddorol.

Sgoriwyd a threfnwyd y caneuon gan y tîm gŵr a gwraig James a Juliette Morgan Pochin.  Roedd James yn sgolor organ Armstrong yng Ngholeg y Drindod Caergrawnt, a Juliette yn alto yn y côr ar yr un pryd. Mae’n gydweithrediad cymwys ac ysbrydoledig: mae i’r triawd gysylltiadau ers tro a natur pioden ar y cyd sy’n gyfrwng cyd-asio’r casgliad Nadolig yma, clasurol ei liw a chain ei gas cadw.

Mae rhestr chwarae Nadolig Armstrong yn mynd â ni ar daith bwyllog o gwmpas y myrdd o bethau sy’n mynd â’i fryd. A’r detholiad doeth o ganeuon yn amrywio o ‘White Winter Hymnal’ y canwyr gwerin ar newydd wedd Fleet Foxes i ‘A Spotless Rose’ gany cyfansoddwr eglwysig mawr ei barch o ddechrau’r ugeinfed ganrif Herbert Howells. Awn yn llyfn o baganiaeth aeafol yr Oesoedd Canol (‘There Is No Rose’) i hwyl coctel y Pum Degau (‘Winter Wonderland’). Nina Simone (‘Little Girl Blue’) yn tincial gwydrau â Bing Crosby (‘Let It Snow’). Ac yn olaf, prin y clywch chi’r pellter rhwng llinyn o emynau rhyfeddol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg (‘O Holy Night’, ‘Bethlehem Down’, ‘Silent Night’) a dau gyfansoddiad yn syth o’r dudalen a sgrifennodd Armstrong ei hun.

O blith ei ddau gyfraniad ei hun, mae Armstrong yn cydnabod bod ‘I Still Believe in Christmas’ yn “pure Bing”. Yn y geiriau mae’n clodfori hiraeth am ein holl Nadoligau delfrydol - “every card’s a snow scene / every Christmas brings new tunes / but still we’re dreaming Bing’s sweet dream”. Ei gân arall yw ‘This Glorious Morrow’, y gallem ei galw’n ‘Driving Home for Christmas’ Chris Rea wedi’i hailddychmygu gan Chaucer.

 “This is the complete Christmas,” meddai Armstrong yn sôn am yr album. “I’ve drawn together every single style of seasonal music that I love, so you’ve got the full English here all in one place: mysterious medieval through to lavish Victorian Christmas, sacred through to profane, carols through to cocktails.”

Rhestr draciau ‘In A Winter Light’ yw: 

1. ‘Angels in a Winter Light’ (Prolog - offerynnol)
2. ‘White Winter Hymnal’
3. ‘The Christmas Song’ (Chestnuts Roasting on an Open Fire)
4. ‘This Glorious Morrow’ (yn
cynnwys Côr Coleg Newydd, Rhydychen)
5. ‘Let it Snow’ (yn cynnwys treblau Côr Coleg Newydd, Rhydychen)
6. ‘I Still Believe In Christmas’
7. ‘O Holy Night’ (yn cynnwys treblau Côr Coleg Newydd, Rhydychen)
8. ‘Little Girl Blue’ (yn cynnwys Jools Holland)
9. ‘Girl in the Dark’ (interliwd offerynnol)
10. ‘Silent Night’ (yn cynnwys The Squadronaires)
11. ‘There is no Rose’
12. ‘Winter Wonderland’ (yn cynnwys The Squadronaires)
13. ‘In the Bleak Midwinter’
14. ‘Bethlehem Down’
15. ‘A Spotless Rose’ (yn cynnwys Côr Coleg Newydd, Rhydychen)
16. ‘Angels in a Winter Light’ (Epilog - offerynnol)