Noson o Glasuron Corawl

Yn gwmni i Gôr Cambrensis daw Côr Noteworthy o Faesteg a Con Voce o Ferthyr Tudful yn Première Cymru gwaith diweddaraf John Rutter, The Gift of Life.

Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Jeffrey Howard.

I gyfeiliant Cerddorfa Cambrensis, dyma waith o bwys y bu mawr aros amdano, The Gift of Life, sef dathlu corawl chwe symudiad y ddaear fyw, y creu, a bywyd ei hun, yn cynnig hwyliau o bob lliw o’r enfys, o’r synfyfyriol a’r gweddigar i’r mawreddog a’r ysbrydoledig.

Bydd y tri chôr hefyd yn perfformio clasuron cyfoes eraill gan gynnwys darnau gan Morten Lauridsen. Yn ail hanner y rhaglen daw aelodau o Gôr Mawl Dewi Sant at y corau i berfformio rhai o’r darnau corawl clasurol mwyaf poblogaidd gan gynnwys  Hallelujah Chorus, The Heavens Are Telling ac I Was Glad gan Parry.

Dyma ddigwyddiad rhy dda i’w golli i garedigion cerddoriaeth gorawl, yn cwmpasu arddulliau a chyfnodau lawer.

Côr Cristnogol ydi Côr Cambrensis sy’n cynnwys cantorion o eglwysi yn Ne Cymru. Dan gyfarwyddyd Jeffrey Howard, mae ei repertoire eang yn amrywio o ganu’r hwyl hyd at y clasuron. Mae ei ddigwyddiadau ddwywaith y flwyddyn yn Neuadd Dewi Sant ar fynd ers 1989, pan ddaw cant a hanner o gantorion ato yng Nghôr Mawl Dewi Sant ac ar adeg y Nadolig Côr Ieuenctid bywiog Addewid y Nadolig.

 
 Pris Safonol £14

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 

 
Bwciwch Nawr