Mnozil Brass - "Cirque"

"Cirque" ydi giamocs diweddaraf saith chwaraewr Mnozil Brass sydd – yn plymio i ddyfnderoedd eu hofferynnau fel pob amser – yn dod i’r cylch i ymladd yn erbyn misdimanars bywyd pob dydd â cherddoriaeth a hiwmor, gan ei weddnewid yn sioe chwain dwt, neis am awr neu ddwy...

Dewch oll ac un! Gwrandwch a synnu!

Maen nhw’n glynu’n ddi-droi’n-ôl wrth y gosodiad bod y byd yn grwn.  Ac yn eu pedair blynedd ar hugain maen nhw wedi darganfod un peth, yn enwedig yn eu perfformiadau chwedlonol yn y Mynyddoedd Creigiog, Shibuya ac Ühlingen-Birkendorf: Dro ar ôl tro – hyd yn oed yn ystod y cantilena ddwysaf, o eigion calon – byddai’r gynulleidfa’n dechrau chwerthin ei hochr hi’n hollol annisgwyl.
Dyma bwyso a mesur y sefyllfa ond roedd y cerddorion dryslyd yn methu egluro adweithiau’r eneidiau coll hyn yn y gynulleidfa. Mae Mnozil Brass yn torri’u cwys eu hunain yn ddygn, y saith dyn ar genadwri, yn bendifaddau benderfynol o’i ddwyn at y bobol:

Bobol y byd, dewch i wledda ar ein chwarae gwynfydedig. Ond go drapia! Aeth y chwerthin ddim llai – fe dyfodd, cryfhau!!! Prin y gallech glywed eich tiwba’ch hun, gan mor uchel roedd y bobol ’cw’n brefu.
Ac felly o dipyn i beth dyma’r saith ffrind yn sylweddoli bod doniolwch dilyffethair yn dod dros y ddynoliaeth o bryd i’w gilydd a does dim byd amdani ond rhoi’r ffrwyn iddo.Am agos i chwarter canrif. O leiaf yn achos Mnozil Brass. 

Mewn byr o eiriau: Mae’r byd yn grwn. Mae’r ddynoliaeth yn chwerthin. Yn gryno: Syrcas ydi’r byd. Cirque, fel petai. Swnio’n well.

www.mnozilbrass.at

 
Pris Safonol £25.50
Plant dan 16 oed £16.00
Grwpiau 10+ £21.50 bob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr