Messiah Handel

Côr Polyffonig Caerdydd                                                                                                                 Arweinydd David Young

Unawdwyr: 
Soprano – i’w gyhoeddi
Williams Towers – uwchdenor
Tenor – i’w gyhoeddi 
Matthew Brook – bas

Gyda Rejouissance, yr ensemble offerynnau cyfnod (arweinydd Simon Jones).

 
Pris Safonol £9 | £15 | £18 | £22 | £25 | £28 | £30
Plant dan 16 oed 

Tocynnau hanner pris yng nghmwni oedolion sy’n talu prisiau llawn 

Myfyrwyr

Hanner pris neu seddi am £7.50 (p’un bynnag yw’r lleiaf) tan 6.30pm ar ddiwrnod y perfformiad. 

Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith £9 ar gyfer pob 
Pobl anabl ag un cydymaith £2.00 yn llai

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr