Messiah Handel

Côr Polyffonig Caerdydd                                                                                                                 Arweinydd David Young

Does na’r un Nadolig yn gyflawn heb glywed perfformiad byw o oratorio fwyaf a mwyaf poblogaidd Handel! 

Yng nghwmni’r gerddorfa Faróc Réjouissance (arweinydd: Simon Jones) ynghyd â phedwarawd o unawdwyr hynod o ddawnus sy’n perfformio’n rheolaidd, yn fawr eu clod, ar lwyfannau cyngerdd rhyngwladol:

Soprano: Sarah Tynan – extraordinarily intrepid performance surely crosses into realms where no opera singer has gone before." – The Times

Uwchdenor:  William Towers – Yet for style and assurance, it was the countertenor William Towers who stood out. Of all the elegant elaborations of the da capo arias, his were the boldest, and in the aria "He Was Despised" the beauty and directness of expression of his voice sent a shiver down the spine” - The Guardian

Tenor:  Joshua Ellicott - “stand out in an excellent cast”  New York Times

Baswr:  Matthew Brook – “MatthewBrook was outstanding.”   The Guardian

 I gael rhagor o wybodaeth am y Côr a’r Unawdwyr ewch i: 
www.cardiffpolyphonic.org.uk/messiah.htm

Does na’r un Nadolig yn gyflawn heb glywed perfformiad byw o oratorio fwyaf a mwyaf poblogaidd Handel! 

Yng nghwmni’r gerddorfa Faróc Réjouissance (arweinydd: Simon Jones) ynghyd â phedwarawd o unawdwyr hynod o ddawnus sy’n perfformio’n rheolaidd, yn fawr eu clod, ar lwyfannau cyngerdd rhyngwladol:

Soprano: Sarah Tynan – extraordinarily intrepid performance surely crosses into realms where no opera singer has gone before." – The Times

Uwchdenor:  William Towers – Yet for style and assurance, it was the countertenor William Towers who stood out. Of all the elegant elaborations of the da capo arias, his were the boldest, and in the aria "He Was Despised" the beauty and directness of expression of his voice sent a shiver down the spine” - The Guardian

Tenor:  Joshua Ellicott - “stand out in an excellent cast”  New York Times

Baswr:  Matthew Brook – “MatthewBrook was outstanding.”   The Guardian

 I gael rhagor o wybodaeth am y Côr a’r Unawdwyr ewch i: 
www.cardiffpolyphonic.org.uk/messiah.htm

 
Pris Safonol £9 | £15 | £18 | £22 | £25 | £28 | £30
Plant dan 16 oed 

Tocynnau hanner pris yng nghmwni oedolion sy’n talu prisiau llawn 

Myfyrwyr

Hanner pris neu seddi am £7.50 (p’un bynnag yw’r lleiaf) tan 6.30pm ar ddiwrnod y perfformiad. 

Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith £9 ar gyfer pob 
Pobl anabl ag un cydymaith £2.00 yn llai

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr