Madama Butterfly

Mae Opera & Ballet International yn falch o gyflwyno cynhyrchiad gan Ellen Kent gydag unawdwyr rhyngwladol, corws mawr ei glod a cherddorfa lawn

Enillydd “Gwobr yr Opera Orau” yng Ngwobrau Theatr Liverpool Daily Post

Puccini 
MADAMA BUTTERFLY

Yn cyflwyno’r soprano enwog Maria HeeJung Kim* o Opera Cenedlaethol Corea, Seoul a’r soprano ryngwladol Alyona Kistenyova*

O alw aruthrol amdani gan y cyhoedd daw’r Opera arobryn yma yn ei hôl, a chanddi setiau celfydd gan gynnwys gardd Japaneaidd ysblennydd a gwisgoedd gwych gan gynnwys cimonos priodas hynafol o Japan.

Mae Madama Butterfly Puccini yn un o operâu mwyaf poblogaidd y byd, yn adrodd hanes torcalonnus y ferch ifanc hardd o Japanead sy’n syrthio mewn cariad â lefftenant yn llynges America - a’r canlyniadau dramatig. Ymhlith yr uchelfannau mae’r Corws Hymio melodaidd, yr aria wefreiddiol One Fine Day a’r Deuawd Serch bythgofiadwy.

Yn serennu’rsoprano Ryngwladol Alyona Kistenyova*, gyda chorws mawr ei glod a cherddorfa lawn.

Canir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg
*Gallai’r Cast Newid

 
Pris Safonol £33.50

Stondinau canol      (F-P), Rhengoedd 1, 2, & 8

£28.50 Stondinau ochr (F-P)
£25.00 Rhengoedd 11
£20.50 Rhengoedd 10 & 12
£16.50 Rhengoedd 9 & 13
Plant dan 16 oed | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl gydag un cymar Hanner pris  
Dros 60 £2.00 yn llai  

Cyfeillion Clwb Ellen Kent a Chyfeillion Neuadd Dewi Sant 

Y tri phris uchaf – pob tocyn £5.00 yn
rhatach hyd at uchafrif o
bedwar tocyn
(ni ellir ei ddefnyddio ar y
cyd ag unrhyw gynnig arall)

 
Aelodau REACT 
 (16 oed – 25 oed) 

 (cliciwch yma i gael gwybod sut  i ymuno) 
£10  
Grwpiau 10-19
(Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar
029 2087 8443)
£1.00 oddi wrth bob tocyn  
Grwpiau 20+
(Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 
029 2087 8443)

£2.00 oddi wrth bob tocyn

 

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr