Lolfa L3

Dewch i fwynhau awyrgylch braf ac anffurfiol Lolfa L3, sy’n cynnig
profiad mwy personol o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawu.

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen y tymor ar gyfer Lolfa Lefel 3 Medi 2018 – Mai 2019. 

Cewch fwynhau peint o Carling, Worthington’s, Brains Smooth a Stowford Press Cider ar y tap am £3 y peint. Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer rhai sioeau yn unig, o 7pm tan amser cau’r bar. Mae’r sioeau wedi eu nodi yn y llyfryn hwn.

 

Cynllun cenedlaethol sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt’, er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson. Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOWZABELLA
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 25 Medi, 8pm

Mae BLOWZABELLA yn fand di-ail go iawn sy’n creu sain ysgogol, ar sail drôn, heb ei thebyg a chwaraeir ag ymdeimlad gwych o felodi, deheurwydd rhythmig a theimlad pur. Maen nhw’n cyfansoddi eu cerddoriaeth eu hunain sydd dan ddylanwad cerddoriaeth a chanu gwerin traddodiadol Lloegr ac Ewrop.

Andy Cutting – acordion botwm diatonig; Jo Freya – llais, sacsoffon, clarinét; Paul James – llais, bagbibau, sacsoffonau; Gregory Jolivet – hyrdi-gyrdi; David Shepherd – ffidil; Barn Stradling – gitâr bas; Jon Swayne – bagbibau, sacsoffon.

Mae aelodau’r band i gyd yn cyfansoddi a llawer o’u halawon yn “hoelion wyth” yn y repertoire canu gwerin Prydeinig/Ewropeaidd modern ac fe’u chwaraeir gan bobl drwy’r byd yn grwn. Yn aml mae bandiau drwy hyd a lled Ewrop sy’n arbrofi â chanu gwerin yn sôn am Blowzabella yn ddylanwad mawr arnynt. Yn hoff ac yn fawr eu parch, maen nhw ar eu pennau’u hunain.

Tocynnau: £16 ymlaen llaw | £17 ar y diwrnod
Plant dan 16 oed: £5
16-25 oed: £7
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £2 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESS GILLAM A FFRINDIAU
Cyfoes - hwyrgerdd
Dydd Mawrth 9 Hydref, 8pm
 

Jess Gillam oedd y sacsoffonydd cyntaf i gyrraedd rownd derfynol BBC Cerddor Ifanc y Flwyddyn ac mae’n ddadleuwr argyhoeddiadol dros gymwysterau clasurol cyfoes ei hofferyn, ac yn berfformiwr amryddawn mewn unrhyw genre. Yn ei début yn Neuadd Dewi Sant bydd ei chydymaith podcastio, y pianydd Zeynep Ozcusa, a’r basgrythor Andee Price yn gwmni iddi mewn rhaglen eclectig sy’n amrywio o Michael Nyman drwy Chick Corea a George Gershwin hyd at David Bowie.  Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys darn comisiwn newydd i Dŷ Cerdd gan gyfansoddwr o Gymro.

TOCYNNAU*:

Pris Safonol @ £10
yn cynnwys *cwrw o’r gasgen (o far Lefel 3 yn unig), gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin (*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling, Worthington's a Stowford Press Cider)

Pecyn Coctel @ £16
ar gael o’r Lolfa Jin

Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi ‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion

Myfyrwyr (heb gynnwys diod) @ £3

*A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

 

 

 

 

 

JAMIE SMITH'S MABON
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Sadwrn 27 Hydref, 8pm

*PARTI LAWNSIO'R ALBYM 'TWENTY'*

2019 yw ugain-mlwyddiant y band Jamie Smith's MABON, a chydag albym BYW newydd i ddathlu'r achlysur, mae'r band yn fwy eiddgar nag erioed i chwarae eu sioe fyw wych ym mhedwar ban byd.  Bydd yr hwyl yn dechrau yma yn Neuadd Dewi Sant, gyda'r parti lawns swyddogol - gwydraid o ffizz am ddim a chyngerdd hwylus i ddathlu rhyddhau yr albym 'TWENTY'.

Dau ddegawd, pedwar cyfandir, a thua mil o gyngherddau ers eu perfformiad cynta, 'TWENTY' yw seithfed albym MABON.  Wedi ei recordio'n fyw, mae'n cynnwys cerddoriaeth mwyaf newydd y band; ac hefyd ddetholiad o ffefrynau eu dilynwyr dros yr ugain mlynedd diwethaf, wedi eu hail-wampio ar gyfer eu taith penblwydd.  Mae 'TWENTY' yn cadarnhau eu enw da am berfformiadau byw gwefreiddiol a recordiadau cywrain.

Tocynnau: £18 ymlaen llaw | £20 ar y diwrnod
Plant dan 16 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr 

 

 

Gemau Rygbi Rhyngwladol Hydref 2018
 10-24 Tachwedd

MYNEDIAD AM DDIM | Bydd y barrau’n agor am 12pm

Dewch i wylio gemau rygbi rhyngwladol hydref Cymru ar ein sgrîn fawr yn ein Lolfa Lefel 3.  Byddwn ni’n gweini bwyd twym yn ein bar mawr ac mae croeso i deuluoedd hefyd.

Yn dangos:
Dydd Sadwrn 10 Tachwedd
Cymru v Awstralia Cic Gyntaf 5.20pm
Gosodiadau eraill yn dangos:
Dydd Sadwrn 17 Tachwedd
Cymru v Tonga Cic Gyntaf 2.30pm
Dydd Sadwrn 24 Tachwedd
Cymru vs De Affrica Cic Gyntaf 5.20pm

Gwyneth Glyn a'i Ffrindiau
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 20 Tachwedd, 8pm

Mae’r llenor, y bardd a’r cerddor Gwyneth Glyn yn cyflwyno profiad byw ei halbwm newydd Tro gydag aelodau’i band Rowan Rheingans, Dylan Fowler a Gillian Stevens. Tro ydi’r albwm solo cyntaf o bwys gan un o artistiaid mwyaf cyfareddol a dawnus Cymru, a chanddi awch am iaith, sy’n rhoi ei chrefft gywrain a’i dawn gain mewn grym yn y gwaith newydd cymhellol yma.   

Tocynnau: £14 ymlaen llaw | £15 ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £7 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr 

 

 

 

 

 

Y Podcast Beicio’n Fyw
 Dydd Mawrth 27 Tachwedd, 7.30pm

Dewch at y tîm y tu ôl i’r Podcast Beicio i noson o sgwrsio, hel clecs a chipolygon ar feicio a’r mannau lle mae’r prif rasys yn mynd.

Richard Moore, Lionel Birnie a Daniel Friebe sy’n llywyddu podcast beicio penna’r byd - gyda gwarantu cywirdeb 60%, neu ad-dalu’ch arian - sy’n mynd â chi’r tu ôl i’r llenni ar y tair Taith Fawr, - y Giro d’Italia, Tour de France a Vuelta a España.

Tocynnau*: £16
*A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Carthy a John Kirkpatrick
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 15 Ionawr, 8pm

Dyma’r trysorau cenedlaethol Martin Carthy a John Kirkpatrick yn ei chychwyn hi ar daith ddeuawd brin yng ngwledydd Prydain. Mae’r gitarydd a’r canwr gwerin, Carthy, a’r pencerddor consertina a’r canwr, Kirkpatrick, ill dau’n ddehonglwyr blaenllaw traddodiadau gwerin Lloegr ac yn cydweithredu ers tro byd mewn amrywiaeth o fentrau cerddorol arloesol: o albwm alawon Morys eiconig John o’r flwyddyn, Plain Capers, drwy Steeleye Span hyd at Brass Monkey. 

Tocynnau: £15.50 ymlaen llaw | £16.50 ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CITY JAZZ ORCHESTRA GYDA'R UNAWDYDD GWADD ARBENNIG MIKE LOVATT
Dydd Mawrth 22 Ionawr, 8pm

Yn 2007, cafodd y sacsoffonydd Ceri Rees sgwrs ag Alistair McMurchie o Four Bars at Dempseys’ ynghylch casglu big band at ei gilydd i chwarae unwaith y mis yn y clwb jazz.

Astudiodd Mike Lovatt yng Ngholeg Cerdd y Drindod lle dyfarnwyd iddo Ysgoloriaeth Jazz Jon Kelly. Perfformiodd a recordio amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol gydag artistiaid lawer gan gynnwys Quincy Jones, Robbie Williams, Eric Clapton, Cerddorfa’r Royal Opera House Covent Garden, y Royal Philharmonic Orchestra, Michael Bublé, Oasis, Michel Le Grand, Tony Bennett, Toots Thielmans, Marty Paich, Johnny Mathis, y Michael Nyman Band, Michael Ball, Shirley Bassey, Michael Crawford, Danny Elfman, Joby Talbot, Cerddorfeydd Symffoni a Chyngerdd y BBC, London Brass, a’r Glenn Miller Orchestra.

Tocynnau: £14
Plant dan 16 ac iau: £7
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIM MORAY
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 19 Chwefror, 8pm

Ers pymtheng mlynedd mae Jim Moray yn rheng flaen mudiad newydd yng ngherddoriaeth draddodiadol Lloegr. Newidiodd ei albwm début Sweet England sain canu gwerin ac ennill dwy wobr am ei gyd-asio arloesol offeryniaeth ac electronica. Cofleidiodd albymau wedyn bopeth o “grime” i ganu pop gitâr ar ddull Johnny Marr, ond wrth eu craidd bob amser roedd llais eneidfawr a hiraethus digamsyniol Jim, yn canu hen ganeuon mewn ffordd newydd. 

Mae ei chweched albwm Upcetera yn cyhoeddi pennod newydd i’r cynhyrchydd a chafodd adolygiadau gorau ei yrfa, gan gynnwys pum seren gan gylchgronau Mojo, fRoots ac R2. Cafodd amser hefyd i gyfrannu tair cân newydd i’r sioe Class sy’n deillio o Dr Who ar y BBC, a lansiodd ei Low Culture Podcast ei hun.

Tocynnau: £15 ymlaen llaw | £16 ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr 

Rygbi’r Chwe Gwlad 2019
 Dydd Sadwrn 23 Chwefror

Dewch i annog Cymru yn ei blaen yn nhwrnamaint Rygbi’r Chwe Gwlad pan fydd yn mynd i’r afael â Lloegr, y Gic Gychwyn chwarter i bump. Er na fyddwn yn dangos y gêm gallwch fwynhau ein cyfleusterau bar yn ein Lolfa Lefel 3 eang a morio yn yr awyrgylch.  Byddwn yn cynnig bwyd poeth yn ein bar mawr ac rydym yn croesawu teuluoedd hefyd. 

Bydd y bar ar agor o ganol dydd tan bump o’r gloch cyn y gêm.

MYNEDIAD AM DDIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUO BAYANELLO A TRIO ANIMA
Cyfoes - hwyrgerdd
Dydd Mawrth 26 Chwefror, 8pm 

Rhaglen ddwbl o ddau gyfuniad offerynnol cyfareddol yn dod â thriawd mawr ei wobr atoch chi – y delyn, y fiola a’r ffliwt, sef Trio Anima, ochr yn ochr â deuawd yr acordion a’r soddgrwth, sef Artistiaid y Park Lane Group, Duo Bayanello. Bydd Duo Bayanello, a grëwyd gan y canwr acordion Iosif Purits a’r soddgrythor Cecila Bignall, yn perfformio gweithiau gan Martinů, hyd at John Cage, hyd at un o gyfansoddwyr cysylltiol HwyrGerdd, Freya Waley-Cohen.  Mae Trio Anima yn cael y gair o fod yn feiddgar, yn rhyfygus a heb flewyn ar dafod yn odidog a daw â gweithiau aton ni gan Rory Boyle, Toru Takemitsu a Théodore Dubois. Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys darn comisiwn newydd gan Dŷ Cerdd. 

TOCYNNAU*:

Pris Safonol @ £10
yn cynnwys *cwrw o’r gasgen (o far Lefel 3 yn unig), gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin (*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling, Worthington's a Stowford Press Cider)

Pecyn Coctel @ £16 
ar gael o’r Lolfa Jin

Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi ‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion

Myfyrwyr (heb gynnwys diod) @ £3

*A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN MARTIN
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 5 Mawrth, 8pm

Mae’r brodor o Andalucia, Juan Martin, yn gitarydd flamenco aruthrol – ddwywaith bwriodd Guitar Player bleidlais drosto’n un o dri phennaf chwaraewr y byd ac mae’n nodedig am ei ddawn gerddorol reddfol, brin. Mae timbre ei ganu’n fywiog and mae iddo ar yr un pryd lawnder, eglurder a dyfnder sain a hogwyd yn sgìl chwarae yn neuaddau cyngerdd mawr y byd yn cynnwys Wigmore, Carnegie a Barbican, a gwyliau rhyngwladol lawer. Recordiodd ugain albwm, gan mwyaf yn gyfansoddwr, gyda chreu cerddoriaeth gyfoes sy’n parchu’r traddodiad mawr. Juan oedd y gitarydd flamenco cyntaf a’r unig un i wneud record gyda’r Royal Philharmonic Orchestra, a chwaraeodd gyda mawrion fel Miles Davis a Herbie Hancock.

Tocynnau: £17 ymlaen llaw | £18 ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr Rygbi’r Chwe Gwlad 2019
Dydd Sadwrn 16 Mawrth

Dewch i wylio gemau Cymru yng ngornest rygbi’r Chwe Gwlad ar y sgrîn fawr yn ein Lolfa Lefel 3 eang.  Byddwn yn cynnig bwyd poeth yn ein bar mawr ac rydym yn croesawu teuluoedd hefyd.

Yr ornest fydd i’w gweld:

Dydd Sadwrn 13 Mawrth 2019

Cymru yn erbyn Iwerddon, y Gig Gychwyn chwarter i dri


Bydd y barrau’n agor am 10am

MYNEDIAD AM DDIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tŷ Cerdd yn hwyrgerdd: Ensemble Berkeley
Cyfoes - hwyrgerdd
Dydd Mawrth 9 Ebrill, 8pm

Cerddoriaeth newydd Cymru sydd ar ganol y llwyfan ar noson a guradir gan Dŷ Cerdd. Mae’r rhaglen amrywiol gan yr ensemble bywiog yma’n cynnwys première darn comisiwn gan Lynne Plowman, a gweithiau newydd sbon danlli grai gan gyfansoddwyr o fenter datblygu cyfansoddwyr CoDI Tŷ Cerdd – ochr yn ochr â gemau cyfoes o repertoire Ensemble Berkeley.

Tŷ Cerdd – yn hyrwyddo ac yn dathlu cerddoriaeth Cymru

TOCYNNAU*:

Pris Safonol @ £10
yn cynnwys *cwrw o’r gasgen (o far Lefel 3 yn unig), gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin (*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling, Worthington's a Stowford Press Cider)

Pecyn Coctel @ £16 
ar gael o’r Lolfa Jin

Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi ‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion

Myfyrwyr (heb gynnwys diod) @ £3

*A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

 

 

 

 

 FLOOK
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 30 Ebrill, 8pm

Ffliwtiau Brian Finnegan a Sarah Allen, gitâr Ed Boyd a bodhran John Joe Kelly sy’n gweu a gwehyddu alawon traddodiadol eu gwreiddiau a’r canlyniad ydi sain syfrdanol Flook. Mae i’r gr´p yma gydasiad prin – yn ddisgleirdeb technegol tanllyd, rhyngweithio ensemble cain a dychymyg cerddorol mentrus, anturus. Does dim diffyg pencampwriaeth ymhlith aelodau Flook, ond o’r cyd-daro – hollol reddfol, symbiotig bron – rhwng y chwaraewyr y mae effaith ddihafal y band Eingl-Wyddelig yma’n deillio.Cymrodd y band hoe fach o berfformio’n fyw yn 2008 ond, o alw aruthrol amdano, mae yn ei ôl ac i’w ganlyn albwm newydd, ar dân, yn ffrwydrol ac ar ei frig!

Tocynnau: £18 ymlaen llaw | £19 ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIAM BYRNE & NASDUO

Cyfoes - hwyrgerdd
Dydd Mawrth 14 Mai, 8pm

Mae’r seren o unawdydd Liam Byrne yn rhannu ei amser rhwng cerddoriaeth hen iawn a newydd iawn ar y viola da gamba. Ar ôl creu mewnosodion sain i amgueddfa’r Victoria & Albert, Oriel Luniau Dulwich ac, ar y cyd â Nico Muhly, i’r Oriel Genedlaethol yn Llundain, bydd yn dod aton ni yn HwyrGerdd ac i’w ganlyn rhaglen o weithiau o’r unfed a’r ail ganrif ar bymtheg, pob un yn gymar i waith o’r unfed ganrif ar hugain, yn cynnwys ‘Suspensions & Solutions’ Alex Mills i’r Viola da Gamba ac electroneg.

Bydd Liam yn perfformio ochr yn ochr â NASduo, deuawd cyfoes y clarinét bas ac offerynnau taro. Mae’r ddau’n hoelion wyth byd cyfoes Llundain ac yn Artistiaid Nonclassical a Grŵp Park Lane. Daw NASduo ag amrywiaeth o weithiau atom a gomisiynwyd yn arbennig iddyn nhw, ochr yn ochr â’u trefniannau arloesol eu hunain o waith Bach a byrfyfyrion jazz. Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys darn comisiwn newydd gan Dŷ Cerdd.

TOCYNNAU*:

Pris Safonol @ £10
yn cynnwys *cwrw o’r gasgen (o far Lefel 3 yn unig), gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin (*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling, Worthington's a Stowford Press Cider)

Pecyn Coctel @ £16 
ar gael o’r Lolfa Jin

Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi ‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion

Myfyrwyr (heb gynnwys diod) @ £3

*A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CITY JAZZ ORCHESTRA
gyda’r gwestai arbennig i’w gyhoeddi
Dydd Mawrth 28 Mai, 8pm

Un mlynedd ar ddeg yn ôl, yng Nghaerdydd, y ffurfiwyd Big Band pennaf Cymru, Capital City Jazz Orchestra, ac mae ganddo bellach griw teyrngar o selogion sy’n dal i dyfu. Mae’r band 16 darn proffesiynol yn cynnwys y goreuon ymhlith chwaraewyr jazz a big band yn Ne Cymru ac mae’n gweithio’n rheolaidd gyda chanwyr ac offerynwyr gwadd rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Bobby Shew, Matthew Ford, Claire Martin, Gareth Lockrane a Nigel Hitchcock. Maen nhw’r un mor gartrefol yn ein Lolfa L3, yn ein prif awditoriwm neu ar lwyfannau gwyliau jazz rhyngwladol, a bydd y cyngerdd olaf yma yn eu tymor 18/19 yn ffordd afieithus, llawn asbri o groesawu haf 2019.

Tocynnau: £14
Plant dan 16 ac iau: £7
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

Medi 2018
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio