Lolfa L3

Dewch i fwynhau awyrgylch braf ac anffurfiol Lolfa L3, sy’n cynnig
profiad mwy personol o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawu.

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen y tymor ar gyfer Lolfa Lefel 3 Chwefror – Gorffennaf 18. 

Cewch fwynhau peint o Carling, Worthington’s, Brains Smooth a Stowford Press Cider ar y tap am £3 y peint. Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer rhai sioeau yn unig, o 7pm tan amser cau’r bar. Mae’r sioeau wedi eu nodi yn y llyfryn hwn.

 

Cynllun cenedlaethol sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt’, er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson. Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIVER COATES
Dydd Mawrth 8 Mai, 8pm

Soddgrythor, cyfansoddwr a chynhyrchydd ydi Oliver Coates, sydd â’i gartref yn Llundain. Perfformiodd sioeau solo yn Tsieina, Rwsia, Brazil, yr Aifft ac Awstralia, a gwneud ei début yn Efrog Newydd York yn Le Poisson Rouge. Enillodd Wobr Artist Ifanc y Royal Philharmonic Society yn 2011. Yn 2017 cafodd Shorelines, darn comisiwn o bwys gan Coates i Cryptic, i bedwarawd tannau ac offerynnau electronig, ei première.

Yn 2016 rhyddhaodd Coates record solo, Upstepping, ar PRAH Recordings, a Remain Calm, record ar y cyd â Mica Levi, ar Slip. Mae’n cydweithio’n glòs â Levi, London Contemporary Orchestra, Elysia Crampton, Jonny Greenwood a’r artist gweledol Lawrence Lek, y sgoriodd iddo’r darnau fideo arobryn Unreal Estate QE3. Syniodd am Gyfres Harmonic hirfaith y Southbank Centre a’i rhaglennu, yn ogystal â’i gŵyl DEEP∞MINIMALISM gyntaf yn 2016, oedd yn cynnwys Tuning Meditation cyhoeddus olaf Pauline Oliveros. 

Pris Safonol @ £10*
yn cynnwys *cwrw o’r gasgen (o far Lefel 3 yn unig), gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin. (*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling, Worthington's a Stowford Press Cider)

Pecyn Coctel @ £16*
ar gael o'r Lolfa Jin

*A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARON SHANNON
Dydd Mercher 16 Mai, 8pm

Dyma Sharon Shannon yn ei hôl ac i’w chanlyn ei halbwm stiwdio newydd sbon danlli grai “Sacred Earth". Mae Sharon newydd lofnodi cytundeb â’r label recordio Gwyddelig Celtic Collections a dyma ei halbwm stiwdio newydd cyntaf ers tair blynedd a’i degfed hyd yn hyn.

Cerddor ydi Sharon sydd wrth ei bodd yn peri syndod. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei threfniannau o alawon a chyfansoddiadau traddodiadol Iwerddon ond mae ganddi awch erioed am chwilio arddulliau newydd, ac am gyfarfod a chydweithio â cherddorion eraill. Mae ei dylanwadau Gwyddelig wedi’u cymysgu’n llawen ag arddulliau o bedwar ban byd, yn aml yn annisgwyl, gan gynnwys – am y tro cyntaf - Affrica.
 
Recordiodd y canwr acordion botwm o Swydd Clare gyda Bono, Adam Clayton, Sinead O’Connor, Jackson Browne, John Prine, Steve Earle, y Chieftains, y Waterboys, Willie Nelson, Nigel Kennedy, Alison Krauss a Shane MacGowan.

Tocynnau: £22 ymlaen llaw | £23 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCJO 
gyda’r gwestai arbennig Gareth Lockrane
Dydd Mawrth 22 Mai, 8pm

Dewch at y Capital City Jazz Orchestra i noson gyffrous eto o gerddoriaeth Big Band, y tro yma yng nghwmni’r Seren o ganwr Ffliwt Gareth Lockrane.

Dechreuodd Gareth ganu’r ffliwt pan oedd yn ddeg oed ac ar ôl ffureta yng nghasgliad recordiau ei dad darganfod jazz pan oedd yn bedair ar ddeg. Ymhlith ei ddylanwadau cynnar roedd Cannonball Adderley, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, Bill Evans a Stan Getz o’r tu jazz ac ar yr un pryd daeth dan gyfaredd mawrion gitâr canu’r felan a roc y chwe degau a’r saith degau. 

Ym 1994 cofrestrodd ar y cwrs jazz yn y Royal Academy of Music yn Llundain lle’r oedd Stan Sulzmann, Martin Speake ac Eddie Parker ymhlith ei athrawon a mynd yn ei flaen i ddod yn un o gerddorion Jazz mwya’u parch ei genhedlaeth. 

Yn gyfeilydd, bu Gareth yn rhan o fentrau amrywiol lawer ac mae’n arwain nifer o’i grwpiau ei hun gan gynnwys ei Big Band ei hun sydd newydd ryddhau ei albwm cyntaf ‘Fistfight at the Barndance’.

Tocynnau: £14.00
Myfywyr | Plant dan 16 oed: £7
Consesiynau ar gael: £2 yn llai - ewch i 
Grwpiau o 10 neu’n fwy:  £2.00 oddi wrth bob tocyn ‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau 
gael eu postio

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRETCHEN PETERS
Dydd Mawrth 12 Mehefin, 8pm

Ers ugain mlynedd mae Gretchen Peters yn un o artistiaid Nashville sydd fwyaf hoff a mwya’i pharch. "If Peters never delivers another tune as achingly beautiful as 'On A Bus To St. Cloud,'" meddai People Magazine, "she has already earned herself a spot among country's upper echelon of contemporary composers.” Ym mis Hydref 2014 fe’i cyflwynwyd i Oriel Enwogion Cyfansoddwyr Caneuon Nashville gan y canwr a’r cyfansoddwr caneuon Rodney Crowell, a’i galwodd yn gyfansoddwr caneuon ac yn fardd sy’n canu mor hyfryd ag y mae’n cyfansoddi a dweud am ei chân “The Matador”, "[it] moved me so greatly, I cried from the soles of my feet” a daeth clod i ran Peters yn gyfansoddwr caneuon i artistiaid mor amrywiol ag Etta James, Bonnie Raitt, The Neville Brothers, Patty Loveless, George Strait, Bryan Adams a Faith Hill.  Aeth ei halbwm o’r flwyddyn 2015, ‘Blackbirds’, yn syth i #1 yn siart Canu Gwlad a Gwerin gwledydd Prydain ac yn siart pop 40 uchaf gwledydd Prydain, a dyfarnwyd iddo Albwm Rhyngwladol y Flwyddyn a Chân y Flwyddyn. Yn 2015, rhoes The Telegraph hi ymhlith trigain canwr a chyfansoddwr caneuon benywaidd mwya’r oesoedd. Rhyddheir ei halbwm newydd, sydd heb eto’i enwi, ym mis Mai.

Tocynnau: £24 ymlaen llaw | £25 ar y diwrnod
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y PROM GWERIN: CALAN
Dydd Llun 23 Gorffennaf, 8pm

Bywyd yn byrstio o’r ffidlau, y gitâr, yr acordion, y bagbibau a dawnsio stepio.

Mae Calan yn chwythu tân i’r hen draddodiadau â’u rhythmau heintus a’u hactau gwefreiddiol cyn toddi’n ganeuon gyda’r harddaf a’r mwyaf atgofus.

Mae Calan yn canu’r ffidlau, y chwibanoglau, y gitâr a’r bagbibau ac offeryn cyrs traddodiadol o Gymru o’r enw’r pibgorn wedi’i wneud o beipen bren a chyrn tarw.  Hwyl fawr, synnwyr digrifwch a dawnsio stepio gan bencampwr o ddawnsiwr sy’n dawnsio mewn arddull ddihafal Gymreig.

Maen nhw wedi cyflwyno cenhedlaeth newydd o gerddgarwyr i gerddoriaeth draddodiadol Cymru - yng Nghymru a’r tu hwnt.  Rhoes cynulleidfaoedd yng ngwlad Belg, yr Eidal a Ffrainc yn ogystal â gwledydd Prydain benbaladr groeso aruthrol iddyn nhw a bellach dyma nhw ar eu pedwaredd daith yng Ngogledd America.

Dechreuodd y band yn glerwyr ar strydoedd Caerdydd yn codi arian i dalu am ffioedd prifysgol. Erbyn 2015 roedd yn perfformio ochr yn ochr â Bryn Terfel a Sting yn y Royal Albert Hall yn Llundain yn rhan o barti pen-blwydd Bryn Terfel yn hanner cant.

Tocynnau: £15.50 ymlaen llaw | £16.50 ar y diwrnod
Plant dan 15 ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

Ebrill 2018
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio