Lolfa L3

Dewch i fwynhau awyrgylch braf ac anffurfiol Lolfa L3, sy’n cynnig
profiad mwy personol o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawu.

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen y tymor ar gyfer Lolfa Lefel 3 Mehefin 17 – Ion 18. 

Cewch fwynhau peint o Carling, Worthington’s, Brains Smooth a Stowford Press Cider ar y tap am £3 y peint. Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer rhai sioeau yn unig, o 7pm tan amser cau’r bar. Mae’r sioeau wedi eu nodi yn y llyfryn hwn.

 

Cynllun cenedlaethol sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt’, er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson. Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

MARTIN SIMPSON
Dydd Mawrth 19 Medi, 8pm

Mae’r perfformiadau solo agosatoch rydd Martin yn ddigon o ryfeddod ac yn mynd o nerth i nerth – a phob gig yn ddosbarth meistr.

Ddeugain mlynedd ar ôl iddo recordio’i albwm cyntaf, Golden Vanity, ym 1976, mae Martin yn cael y gair o fod yn gitarydd aruthrol o ddawnus. Mae’r un mor gartrefol yn chwarae canu gwerin traddodiadol Lloegr, canu gwerin a chanu’r felan America a’i gyfansoddiadau ei hun a sonnir amdano’n gyson yn un o’r canwyr gitâr dull bysedd gorau oll yn y byd.

Tocynnau: £15 ymlaen llaw | £16 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
(Dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau) 
 
Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn (yn berthnasol i docynnau ‘ymlaen llaw’ ac 
‘ar y dydd’) a ffi postio dewisol o £1 ar gyfer 
postio tocynnau.  

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

CAPITAL CITY JAZZ
ORCHESTRA
gyda’r Trombonydd Gordon Campbell
Dydd Mawrth 26 Medi, 8pm

Yn gwmni i feibion Caerdydd, Capital City Jazz Orchestra, daw’r Unawdydd Jazz Rhyngwladol Gordon Campbell mewn noson fendigedig o
Jazz a Swing Big Band.

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe. Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams,
Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

Tocynnau: £14.00
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

BELLA HARDY
Dydd Mawrth 31 Hydref, 8pm

Enillodd Bella Hardy Ganwr y Flwyddyn Gwobrau Gwerin 2014 BBC Radio 2 a rhyddhau’r albwm With The Dawn mawr ei glod gan y beirniaid ddwy flynedd yn ôl. Ers hynny treuliodd Bella aeaf yn Tsieina yn Gerddor Preswyl y Cyngor Prydeinig, cryn dipyn o amser yn Nashville yn cyd-sgrifennu ac yn gwylio o ffenestri tafarnau coffi, a chychwyn teithiau i’r enillydd Grammy, Mary Chapin Carpenter. 

Ar hyn o bryd mae Bella’n teithio gyda’i llyfrau nodiadau, yn cydweithredu â ffrindiau cerddorol, ac yn gweithio ar ei halbwm nesaf a ryddheir yn ddiweddarach eleni. 

Tocynnau: £14 ymlaen llaw | £15 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

Gweithdy Alawon Ffidil y Ffindir Frigg
Dydd Mawrth 21 Tachwedd, 5.30pm - 6.30pm, Lefel 3.

Gweithdy Alawon Ffidil y Ffindir Frigg i bob canwr tannau.

I bob canwr tannau, nid dim ond ffidleriaid! Aelodau o’r band yn cynnig profiad tannau gwefreiddiol o alawon Llychlyn – yn jigiau, riliau, polkas, schottisches, waltziau  -  a ddysgir yn ôl y glust ond gyda chynnig sgorau i gyfeirio atyn nhw wedyn. I chwaraewyr y to sy’n codi, chwaraewyr canolradd ac sydd wedi ennill eu plwy. Croeso i chwaraewyr clasurol, traddodiadol, jazz a gwerin oll ac un!!

Cofiwch mai dim ond o godi tocyn i’r cyngerdd y mae tocynnau i’r gweithdy ar gael.

Tocynnau: £10

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

Frigg (Y Ffindir)
Dydd Mawrth 21 Tachwedd, 8pm

Yn act flaenllaw ar y sîn Nordig, dallodd Frigg wŷl Cysylltiadau Celtaidd, Gwŷl Ffidil yr Alban, Fiddles On Fire, Gwŷl Werin Caergrawnt, Gwŷl Werin Ynysoedd Erch a llawer mwy. Mae yna werthfawrogi brwd eu sain Nordgrass ar sylfaen y ffidil -  cymysgedd o ganu gwerin Nordig a chanu’r tir glas. O bosib y band yng ngwledydd y Gogledd sydd y mwyaf cyffrous a dyrchafol, sy’n rhwygo’r cylla ac yn gwneud i’r cluniau wingo. Peidiwch â cholli’r lluwchwynt yma o jigiau, riliau a dyfeisiadau canu’r tir glas.

Tocynnau: £15 ymlaen llaw | £16 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn (yn berthnasol i docynnau ‘ymlaen llaw’ ac 
‘ar y dydd’) a ffi postio dewisol o £1 ar gyfer 
postio tocynnau. 

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


TOM RUSSELL
Dydd Mercher 22 Tachwedd, 8pm

Bydd y canwr a’r cyfansoddwr caneuon o America, Tom Russell, yn y Neuadd! Mae’n adnabyddus ar gorn uniaethu’n gryf â thraddodiad cerddoriaeth Americana, a’i gerddoriaeth yn corffori elfennau o ganu gwerin, roc a chanu gwlad a gwerin.

Tocynnau: £21.50
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

MARTYN JOSEPH
Dydd Mawrth 16 Ionawr, 8pm

Mae Martyn Joseph yn berfformiwr heb ei ail.

Mae’n ganwr gitâr digon i’ch llorio chi, a feithrinodd arddull daro ddihafal, ynghyd â môr o lais grymus, ac fe’i galwyd yn “Springsteen Cymru”, ond mae yma hefyd arlliwiau o John Mayer, Bruce Cockburn and Dave Matthews – serch hynny saif yn ei rinwedd ei hun, ar sylfaen y gair mae’n ei gael o roi beth alwodd miloedd yn brofiad cerddoriaeth fyw gorau eu hoes.

Tocynnau: £17 ymlaen llaw | £19 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

AMY WADGE & LUKE JACKSON
Dydd Mawrth 30 Ionawr, 8pm

Dyma baru dwy genhedlaeth o ganwyr a chyfansoddwyr cyfareddol, Amy Wadge a Luke Jackson, ar daith gyda’i gilydd unwaith eto ledled gwledydd Prydain.

Ystyrir yr enillydd Grammy Amy Wadge yn eang yn un o ganwyr a chyfansoddwyr benywaidd mwyaf llwyddiannus Prydain.

Canwr a chyfansoddwr ifanc o blith y to sy’n codi ym myd Gwreiddiau ydi Luke Jackson, sy’n hanu o Gaergaint, Caint, ac yn 2013 fe’i henwebwyd am ddwy wobr -  Gwobr Horizon am y Ddawn Newydd Orau a Gwobr Werin Ifanc BBC Radio 2 - ac yn 2014 fe’i henwyd yn “Artist Gwrywaidd y Flwyddyn” Fatea.

Tocynnau: £14
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


CHRIS WOOD
Dydd Mawrth 6 Chwefror, 8pm

Cerddor a chyfansoddwr cerddoriaeth a chaneuon hunanddysgedig ydi Chris Wood. Ar hyd ei oes bu’n hunanddysgedig a’i natur annibynnol yn tywynnu drwy bopeth mae’n ei wneud.

Tocynnau: £15 ymlaen llaw | £16 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

CARA DILLON - DUO
Dydd Mawrth 6 Mawrth, 8pm

Os nad ydych yn gyfarwydd â melyslais syfrdanol Cara Dillon, mae yma drêt yn eich aros chi. Os ydych eisoes ymhlith ei lleng o edmygwyr drwy’r byd yn grwn, fe wyddoch o’r gorau fod yma rywbeth arbennig ar eich cyfer chi.

Mae’r gantores ryfeddol o Wyddeles yn cerddora mewn modd sy’n mynd y tu hwnt i genres ac yn croesi ffiniau. Enillodd bob gwobr canu gwerin sydd ar gael ond, yn ôl ei haddefiad ei hun, nid purydd mohoni, a’i cherddoriaeth yn cyrraedd y tu hwnt i gyfyngiadau a therfynau traddodiad. Cloddio i enaid cân yw ei dawn ddihafal, i ddwyn i’r golwg ei mawr felyster, ei dwyster a’i dyfnder.

Tocynnau: £20 ymlaen llaw | £21 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


  KRIS DREVER

Dydd Mawrth 17 Ebrill, 8pm

Ac Eraill

Dathlodd y cyfansoddwr caneuon o’r Alban Kris Drever (Lau) ddegawd o lwyddiant masnachol ac ymhlith y beirniaid drwy ennill Canwr Gwerin y Flwyddyn BBC Radio 2 2017 a Thrac Gwreiddiol Gorau 2017 (am ei gân If Wishes Were Horses) ill dwy yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2. 

Yn ei gyngherddau yn 2018 bydd Kris yn perfformio set o’r goreuon yn cynnwys yr holl ganeuon allweddol o’i ddegawd cyntaf a deunydd newydd mae’n ei chwarae’n fyw am y tro cyntaf. 

Tocynnau: £15.50 ymlaen llaw | £16.50 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

Medi 2017
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio