Lolfa L3

Dewch i fwynhau awyrgylch braf ac anffurfiol Lolfa L3, sy’n cynnig
profiad mwy personol o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawu.

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen y tymor ar gyfer Lolfa Lefel 3 Medi 2018 – Mai 2019. 

Cewch fwynhau peint o Carling, Worthington’s, Brains Smooth a Stowford Press Cider ar y tap am £3 y peint. Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer rhai sioeau yn unig, o 7pm tan amser cau’r bar. Mae’r sioeau wedi eu nodi yn y llyfryn hwn.

 

Cynllun cenedlaethol sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt’, er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson. Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y PROM GWERIN: CALAN
Dydd Llun 23 Gorffennaf, 8pm

Bywyd yn byrstio o’r ffidlau, y gitâr, yr acordion, y bagbibau a dawnsio stepio.

Mae Calan yn chwythu tân i’r hen draddodiadau â’u rhythmau heintus a’u hactau gwefreiddiol cyn toddi’n ganeuon gyda’r harddaf a’r mwyaf atgofus.

Mae Calan yn canu’r ffidlau, y chwibanoglau, y gitâr a’r bagbibau ac offeryn cyrs traddodiadol o Gymru o’r enw’r pibgorn wedi’i wneud o beipen bren a chyrn tarw.  Hwyl fawr, synnwyr digrifwch a dawnsio stepio gan bencampwr o ddawnsiwr sy’n dawnsio mewn arddull ddihafal Gymreig.

Maen nhw wedi cyflwyno cenhedlaeth newydd o gerddgarwyr i gerddoriaeth draddodiadol Cymru - yng Nghymru a’r tu hwnt.  Rhoes cynulleidfaoedd yng ngwlad Belg, yr Eidal a Ffrainc yn ogystal â gwledydd Prydain benbaladr groeso aruthrol iddyn nhw a bellach dyma nhw ar eu pedwaredd daith yng Ngogledd America.

Dechreuodd y band yn glerwyr ar strydoedd Caerdydd yn codi arian i dalu am ffioedd prifysgol. Erbyn 2015 roedd yn perfformio ochr yn ochr â Bryn Terfel a Sting yn y Royal Albert Hall yn Llundain yn rhan o barti pen-blwydd Bryn Terfel yn hanner cant.

Tocynnau: £15.50 ymlaen llaw | £16.50 ar y diwrnod
Plant dan 15 ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

Capital City Jazz Orchestra
Dydd Mawrth 11 Medi, 8pm 

Daw’r Sacsoffonydd arobryn Simon Spillett at y Capital City Jazz Orchestra yn ei chyfres Jazz ar y Lefel i ddathlu bywyd a cherddoriaeth y diweddar anfarwol Tubby Hayes. Mewn noson sy’n addo’n deg bod yn sbloet gyffrous o Jazz Big Band llawn asbri, bydd y band yn ail-greu cerddoriaeth y Tubby Hayes Big Band aruthrol o’r chwe degau.

Tocynnau: £14
Plant dan 16 ac iau: £7
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


BLOWZABELLA
Dydd Mawrth 25 Medi, 8pm

Mae BLOWZABELLA yn fand di-ail go iawn sy’n creu sain ysgogol, ar sail drôn, heb ei thebyg a chwaraeir ag ymdeimlad gwych o felodi, deheurwydd rhythmig a theimlad pur. Maen nhw’n cyfansoddi eu cerddoriaeth eu hunain sydd dan ddylanwad cerddoriaeth a chanu gwerin traddodiadol Lloegr ac Ewrop.

Andy Cutting – acordion botwm diatonig; Jo Freya – llais, sacsoffon, clarinét; Paul James – llais, bagbibau, sacsoffonau; Gregory Jolivet – hyrdi-gyrdi; David Shepherd – ffidil; Barn Stradling – gitâr bas; Jon Swayne – bagbibau, sacsoffon.

Mae aelodau’r band i gyd yn cyfansoddi a llawer o’u halawon yn “hoelion wyth” yn y repertoire canu gwerin Prydeinig/Ewropeaidd modern ac fe’u chwaraeir gan bobl drwy’r byd yn grwn. Yn aml mae bandiau drwy hyd a lled Ewrop sy’n arbrofi â chanu gwerin yn sôn am Blowzabella yn ddylanwad mawr arnynt. Yn hoff ac yn fawr eu parch, maen nhw ar eu pennau’u hunain.

Tocynnau: £16 ymlaen llaw | £17 ar y diwrnod
Plant dan 16 oed: £5
16-25 oed: £7
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £2 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

Gemau Rygbi Rhyngwladol Hydref 2018
 10-24 Tachwedd

MYNEDIAD AM DDIM | Bydd y barrau’n agor am 12pm

Dewch i wylio gemau rygbi rhyngwladol hydref Cymru ar ein sgrîn fawr yn ein Lolfa Lefel 3.  Byddwn ni’n gweini bwyd twym yn ein bar mawr ac mae croeso i deuluoedd hefyd.

Yn dangos:
Dydd Sadwrn 10 Tachwedd
Cymru v Awstralia Cic Gyntaf 5.20pm
Gosodiadau eraill yn dangos:
Dydd Sadwrn 17 Tachwedd
Cymru v Tonga Cic Gyntaf 2.30pm
Dydd Sadwrn 24 Tachwedd
Cymru vs De Affrica Cic Gyntaf 5.20pm

Gwyneth Glyn a'i Ffrindiau
Dydd Mawrth 20 Tachwedd, 8pm

Mae’r llenor, y bardd a’r cerddor Gwyneth Glyn yn cyflwyno profiad byw ei halbwm newydd Tro gydag aelodau’i band Rowan Rheingans, Dylan Fowler a Gillian Stevens. Tro ydi’r albwm solo cyntaf o bwys gan un o artistiaid mwyaf cyfareddol a dawnus Cymru, a chanddi awch am iaith, sy’n rhoi ei chrefft gywrain a’i dawn gain mewn grym yn y gwaith newydd cymhellol yma.   

Tocynnau: £14 ymlaen llaw | £15 ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £7 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

Martin Carthy a John Kirkpatrick
Dydd Mawrth 15 Ionawr, 8pm

Dyma’r trysorau cenedlaethol Martin Carthy a John Kirkpatrick yn ei chychwyn hi ar daith ddeuawd brin yng ngwledydd Prydain. Mae’r gitarydd a’r canwr gwerin, Carthy, a’r pencerddor consertina a’r canwr, Kirkpatrick, ill dau’n ddehonglwyr blaenllaw traddodiadau gwerin Lloegr ac yn cydweithredu ers tro byd mewn amrywiaeth o fentrau cerddorol arloesol: o albwm alawon Morys eiconig John o’r flwyddyn, Plain Capers, drwy Steeleye Span hyd at Brass Monkey. 

Tocynnau: £15.50 ymlaen llaw | £16.50 ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

Gorffennaf 2018
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio