Lolfa L3

Dewch i fwynhau awyrgylch braf ac anffurfiol Lolfa L3, sy’n cynnig
profiad mwy personol o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawu.

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen y tymor ar gyfer Lolfa Lefel 3 Mehefin 17 – Ion 18. 

Cewch fwynhau peint o Carling, Worthington’s, Brains Smooth a Stowford Press Cider ar y tap am £3 y peint. Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer rhai sioeau yn unig, o 7pm tan amser cau’r bar. Mae’r sioeau wedi eu nodi yn y llyfryn hwn.

 

Cynllun cenedlaethol sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt’, er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson. Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LUKE JACKSON A CHYFEILLION
Dydd Mawrth 30 Ionawr, 8pm
A Gwesteion Arbennig - John Adams
& Jack Harris

Canwr a chyfansoddwr ifanc o blith y to sy’n codi ym myd Gwreiddiau ydi Luke Jackson, sy’n hanu o Gaergaint, Caint, ac yn 2013 fe’i henwebwyd am ddwy wobr -  Gwobr Horizon am y Ddawn Newydd Orau a Gwobr Werin Ifanc BBC Radio 2 - ac yn 2014 fe’i henwyd yn “Artist Gwrywaidd y Flwyddyn” Fatea.

Tocynnau: £14
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


CHRIS WOOD
Dydd Mawrth 6 Chwefror, 8pm

Cerddor a chyfansoddwr cerddoriaeth a chaneuon hunanddysgedig ydi Chris Wood. Ar hyd ei oes bu’n hunanddysgedig a’i natur annibynnol yn tywynnu drwy bopeth mae’n ei wneud.

Tocynnau: £15 ymlaen llaw | £16 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


RICHARD HERRING 
Dydd Sadwrn 24 Chwefror, 8pm

Dyma “Podfather” (The Guardian) a seren Relativity Radio 4, Richard Herring, yn cyrraedd yr hanner canrif (er gwaethaf pob disgwyl) ac yn bwrw golwg ar sut y mae ei fywyd wedi newid yn y degawd aeth heibio.

Tocynnau: £19.50
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau
gael eu postio

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr
 

CARA DILLON - DUO
Dydd Mawrth 6 Mawrth, 8pm

Os nad ydych yn gyfarwydd â melyslais syfrdanol Cara Dillon, mae yma drêt yn eich aros chi. Os ydych eisoes ymhlith ei lleng o edmygwyr drwy’r byd yn grwn, fe wyddoch o’r gorau fod yma rywbeth arbennig ar eich cyfer chi.

Mae’r gantores ryfeddol o Wyddeles yn cerddora mewn modd sy’n mynd y tu hwnt i genres ac yn croesi ffiniau. Enillodd bob gwobr canu gwerin sydd ar gael ond, yn ôl ei haddefiad ei hun, nid purydd mohoni, a’i cherddoriaeth yn cyrraedd y tu hwnt i gyfyngiadau a therfynau traddodiad. Cloddio i enaid cân yw ei dawn ddihafal, i ddwyn i’r golwg ei mawr felyster, ei dwyster a’i dyfnder.

Tocynnau: £20 ymlaen llaw | £21 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 


CCJO 
gyda’r gwestai arbennig Gareth Lockrane
Dydd Mercher 28 Mawrth, 8pm

Dewch at y Capital City Jazz Orchestra i noson gyffrous eto o gerddoriaeth Big Band, y tro yma yng nghwmni’r Seren o ganwr Ffliwt Gareth Lockrane.

Dechreuodd Gareth ganu’r ffliwt pan oedd yn ddeg oed ac ar ôl ffureta yng nghasgliad recordiau ei dad darganfod jazz pan oedd yn bedair ar ddeg. Ymhlith ei ddylanwadau cynnar roedd Cannonball Adderley, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, Bill Evans a Stan Getz o’r tu jazz ac ar yr un pryd daeth dan gyfaredd mawrion gitâr canu’r felan a roc y chwe degau a’r saith degau. 

Ym 1994 cofrestrodd ar y cwrs jazz yn y Royal Academy of Music yn Llundain lle’r oedd Stan Sulzmann, Martin Speake ac Eddie Parker ymhlith ei athrawon a mynd yn ei flaen i ddod yn un o gerddorion Jazz mwya’u parch ei genhedlaeth. 

Yn gyfeilydd, bu Gareth yn rhan o fentrau amrywiol lawer ac mae’n arwain nifer o’i grwpiau ei hun gan gynnwys ei Big Band ei hun sydd newydd ryddhau ei albwm cyntaf ‘Fistfight at the Barndance’.

Tocynnau: £14.00
Myfywyr | Plant dan 16 oed: £7
Consesiynau ar gael: £2 yn llai - ewch i 
Grwpiau o 10 neu’n fwy:  £2.00 oddi wrth bob tocyn ‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau 
gael eu postio

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 
  KRIS DREVER

Dydd Mawrth 17 Ebrill, 8pm

Ac Eraill

Dathlodd y cyfansoddwr caneuon o’r Alban Kris Drever (Lau) ddegawd o lwyddiant masnachol ac ymhlith y beirniaid drwy ennill Canwr Gwerin y Flwyddyn BBC Radio 2 2017 a Thrac Gwreiddiol Gorau 2017 (am ei gân If Wishes Were Horses) ill dwy yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2. 

Yn ei gyngherddau yn 2018 bydd Kris yn perfformio set o’r goreuon yn cynnwys yr holl ganeuon allweddol o’i ddegawd cyntaf a deunydd newydd mae’n ei chwarae’n fyw am y tro cyntaf. 

Tocynnau: £15.50 ymlaen llaw | £16.50 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARON SHANNON
Dydd Mercher 16 Mai, 8pm

Dyma Sharon Shannon yn ei hôl ac i’w chanlyn ei halbwm stiwdio newydd sbon danlli grai “Sacred Earth". Mae Sharon newydd lofnodi cytundeb â’r label recordio Gwyddelig Celtic Collections a dyma ei halbwm stiwdio newydd cyntaf ers tair blynedd a’i degfed hyd yn hyn.

Cerddor ydi Sharon sydd wrth ei bodd yn peri syndod. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei threfniannau o alawon a chyfansoddiadau traddodiadol Iwerddon ond mae ganddi awch erioed am chwilio arddulliau newydd, ac am gyfarfod a chydweithio â cherddorion eraill. Mae ei dylanwadau Gwyddelig wedi’u cymysgu’n llawen ag arddulliau o bedwar ban byd, yn aml yn annisgwyl, gan gynnwys – am y tro cyntaf - Affrica.
 
Recordiodd y canwr acordion botwm o Swydd Clare gyda Bono, Adam Clayton, Sinead O’Connor, Jackson Browne, John Prine, Steve Earle, y Chieftains, y Waterboys, Willie Nelson, Nigel Kennedy, Alison Krauss a Shane MacGowan.

Tocynnau: £22 ymlaen llaw | £23 ar y diwrnod
Plant dan 15 oed: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRETCHEN PETERS
Dydd Mawrth 12 Mehefin, 8pm

Ers ugain mlynedd mae Gretchen Peters yn un o artistiaid Nashville sydd fwyaf hoff a mwya’i pharch. "If Peters never delivers another tune as achingly beautiful as 'On A Bus To St. Cloud,'" meddai People Magazine, "she has already earned herself a spot among country's upper echelon of contemporary composers.” Ym mis Hydref 2014 fe’i cyflwynwyd i Oriel Enwogion Cyfansoddwyr Caneuon Nashville gan y canwr a’r cyfansoddwr caneuon Rodney Crowell, a’i galwodd yn gyfansoddwr caneuon ac yn fardd sy’n canu mor hyfryd ag y mae’n cyfansoddi a dweud am ei chân “The Matador”, "[it] moved me so greatly, I cried from the soles of my feet” a daeth clod i ran Peters yn gyfansoddwr caneuon i artistiaid mor amrywiol ag Etta James, Bonnie Raitt, The Neville Brothers, Patty Loveless, George Strait, Bryan Adams a Faith Hill.  Aeth ei halbwm o’r flwyddyn 2015, ‘Blackbirds’, yn syth i #1 yn siart Canu Gwlad a Gwerin gwledydd Prydain ac yn siart pop 40 uchaf gwledydd Prydain, a dyfarnwyd iddo Albwm Rhyngwladol y Flwyddyn a Chân y Flwyddyn. Yn 2015, rhoes The Telegraph hi ymhlith trigain canwr a chyfansoddwr caneuon benywaidd mwya’r oesoedd. Rhyddheir ei halbwm newydd, sydd heb eto’i enwi, ym mis Mai.

Tocynnau: £24 ymlaen llaw | £25 ar y diwrnod
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewch i 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


Ionawr 2018
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio