Levison Wood

Yn ei ail sioe theatr fyw lawn antur, bydd Levison Wood yn rhannu straeon ei deithiau diweddaraf ar draws rhai o’r ardaloedd peryglus mwyaf enbyd ar y ddaear. Drwy roi cip ar funudau’r tu ôl i’r llenni ar ei deithiau dros fynyddoedd y Cawcasws a mordwyo o amgylch Penrhyn Arabia, bydd Levison yn herio’r mythau a’r stereoteipiau sy’n poeni’r hen diroedd hyn.

Mae hanesion cyfareddol a doniol Levison yn cyfuno helyntion y dydd ag antur afieithus ac yn dangos straeon bywyd go iawn y bobl gyffredin y cyfarfu â nhw sy’n galw’r mannau hyn y gartref: o ymladdwyr Palestina i gêl-saethwyr Irac; o ffoaduriaid i grwydriaid Bedwynaidd.Os ydych am gael gwybod sut beth ydi cael eich dallgipio gan ISIS, cael te gyda Hezbollah a chroesi dyfroedd yn heigio gan fôr-ladron mewn dhow pren - peidiwch â cholli Levison yn y cnawd eleni.

Fforiwr, awdur a ffotograffydd o Brydain ydi Levison Wood, y gwelwyd ei waith drwy’r byd yn grwn. Mae newydd fordwyo o amgylch Penrhyn Arabia ar gyfer cyfres ddogfen sydd ar ymddangos.

www.levisonwood.com

 
 Pris Safonol £27

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 

 
Bwciwch Nawr