Let's Sing for Lincoln

Mae sêr y llwyfan yn hwylio i ganu er mwyn Lincoln, bachgen pumlwydd o Dde Cymru ac arno Barlys yr Ymennydd.  Defnyddir yr arian i dalu am lawfeddygaeth yn America a fyddai’n dro ar fyd iddo a ffisiotherapi hanfodol yn ôl yng ngwledydd Prydain ar ôl y llawfeddygaeth.

Felly dewch heibio a chael blas ar rai o’r corau a’r artistiaid solo gorau sydd gan Gymru i’w cynnig, ar yr un pryd â chyfrannu at newid bywyd bachgen bach. 

Ymhlith y perfformwyr mae:

Lleisiau Darlledu a Pherfformio Rhyngwladol
CÔR MERCHED HYWEL A BECHGYN O GANWYR HYWEL

Cynderfynwyr Britain’s Got Talent ITV
ANGELICUS CELTIS

Soprano
LAURA PARFITT

THOMAS SPENCER

MARK LLEWELLYN EVANS

CÔR MEIBION BLAENAFON

BAND TEITHIOL GWENT

CÔR CANU’R HWYL STAGE STAR

ALICE MEE-BISHOP 

Di-deitl
CÔR MEIBION

www.facebook.com/lincolnslegs 
ww.virginmoneygiving.com/fund/lincolnslegs

https://www.thomasofficial.com/
http://markllewelynevans.co.uk/mark-llewelyn-evans-biography/

 
 Pris Safonol £27
 Plant dan 16 oed  £13.50 
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Hawlwyr | Dros 60 | Pobl anabl ag un cydymaith £2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Wedi’i ganslo