Kevin a Karen Dance 2017

Dyma gariadon Strictly, Kevin a Karen Clifton, ar daith yng ngwledydd Prydain am y tro cyntaf un ac i’w canlyn eu sioe fyw newydd syfrdanol – taith eiriasboeth, siglo cluniau drwy’r Waltz, y Cha Cha, y Fox Trot, y Tango a’r Salsa. Mae’n berfformiad egnïol a’i lond o alawon bywiog, coreograffi wna i’r galon guro a gwisgoedd pefriol.

Bydd Kevin a Karen yn dallu cynulleidfaoedd, yn gweu eu dull cyfareddol eu hunain o hud y neuadd ddawns. A chanddyn nhw gast ategol o ddawnswyr yn gefn a band sioe byw deuddeg darn, angerdd pur sy’n dod ag actau enwocaf, cynhyrfus Kevin a Karen i’r llwyfan.

Ym mhob sioe bydd dau aelod lwcus o’r gynulleidfa yn dilyn yng nghamre Kevin a Karen, yn dysgu dawns ac yn ei pherfformio ar lwyfan, i forio mewn ennyd yn y sbotolau yn Neuadd Dewi Sant.

 
Pris Safonol £31.50 | £37.00 | £45.00
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £31.50 pob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 

 
Bwciwch Nawr