Jon Ronson's Psychopath Night

Yn Psychopath Night, bydd Jon Ronson yn adrodd hanesion ei fywyd - y doniol, y brawychus a'r difyr - a arweiniodd at ei lyfr poblogaidd The Psychopath Test.

Ydy hi’n wir bod seicopathiaid yn rheoli’r byd?Neu ydyn ni wedi mynd dros ben llestri wrth geisio labelu pobl?

Gyda’r gwesteion arbennig Mary Turner Thomson ac Eleanor Longden.Nid yw Mary nac Eleanor yn ymddangos yn llyfr Jon, ond ni fyddai’n bodoli  hebddynt.Rydyn ni ychydig yn amwys o fwriad, gan nad ydyn ni am ddatgelu'r troeon trwstan difyr yn y storiau. Os nad ydych chi’n gwybod pwy ydyn nhw, peidiwch â chwilio amdanyn nhw ar Google.Gorau po leiaf y gwyddoch amdanyn nhw.

Mae Jon Ronson yn newyddiadurwr ac awdur rhyngwladol, yn gyfrifol am lyfrau megis Them, The Men Who Stared at Goats, The Psychopath Test, a’i lyfr diweddaraf, So You’ve Been Publicly Shamed.

 
Pris Safonol £17.50

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr