Ignite

Mae Côr Cambrensis a Mawl Dewi Sant yn ymuno â THE SONS OF JUBAL, cant a hanner o gôr meibion ac ensemble pres o Eglwysi Bedyddwyr Georgia, yr Unol Daleithiau mewn noson arbennig iawn o gerddoriaeth i gyffroi’r enaid! 

Daw tannau cerddorfa Cambrensis atynt i gyflwyno noson o ganu’r hwyl a cherddoriaeth gorawl ynghyd ag emynau Cymru gael i bawb forio canu. 

Mae Neuadd Dewi Sant yn ffodus o fod yn rhan o daith IGNITE The Sons of Jubal yng ngwledydd Prydain.

 
Pris Safonol £13 | £14
Plant dan 12 oed £5
Pobl ifanc 12-16 | Dros 60 | Myfyrwyr | Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith £1 yn llai
Grwpiau o 20 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444). £1 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  Bar yn agor
19.30  DECHRAU
20.30  Egwyl
22.00  DIWEDD                                                                          

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.