Rachel Newton Band

  • Lolfa Lefel 3
 

Cerddor y Flwyddyn Gwobrau Gwerin 2017 BBC Radio 2, Rachel Newton, yn dod i’r Neuadd!

Mae Rachel Newton – un o aelodau sylfaenu’r Furrow Collective, yr Emily Portman Trio a’r Shee, y gantores a’r delynores - hefyd yn sgrifennu ac yn perfformio’i deunydd solo ei hun a rhyddhaodd yr albymau The Shadow Side yn 2012 a Changeling yn 2014..

Mae ei chymanfa newydd ei hun, o bump, yn cynnwys Sarah Hayes (allweddellau a llais) a Michael Owers (trombonau) ochr yn ochr â’i thriawd arferol gyda Lauren MacColl (ffidil/fiola) a Mattie Foulds (drymiau) yn perfformio caneuon yn Saesneg a Gaeleg yr Alban ochr yn ochr â chyfansoddiadau offerynnol gwreiddiol.

Yn ogystal â’r llais a’r delyn, mae Rachel hefyd yn canu’r ffidil a’r fiola a gweithiodd ar hyd ac ar led amrywiaeth o gyfryngau perfformio gan gynnwys theatr ac adrodd straeon. Mae Rachel yn gydweithredwr deheuig ac yn ddiweddar dechreuodd weithio hefyd gyda’r band Albanaidd/Norwyaidd Boreas ac roedd yn un o’r wyth cerddor a weithiodd ar y prosiect The Elizabethan Session.

Rhyddhawyd ei halbwm diweddaraf 'Here’s My Heart Come Take it' ym mis Ebrill 2016 a chael croeso gan y beirniaid.

         

 
Pris Safonol £14.00 Ymlaen llaw | £15.00 Ar y diwrnod
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2.00 oddi wrth bob tocyn
Grwpiau 10+ £1.00 oddi wrth bob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn (yn berthnasol i docynnau ‘ymlaen llaw’ ac ‘ar y dydd’) a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 
19.00 Bar yn agor
20.00 DECHRAU
20.45 Egwyl
21.50 DIWEDD                                                                       

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.