Martyn Joseph

  • Lolfa Lefel 3
 

Mae Martyn Joseph yn berfformiwr heb ei ail.

Mae’n ganwr gitâr digon i’ch llorio chi, a feithrinodd arddull daro ddihafal, ynghyd â môr o lais grymus, ac fe’i galwyd yn “Springsteen Cymru”, ond mae yma hefyd arlliwiau o John Mayer, Bruce Cockburn and Dave Matthews – serch hynny saif yn ei rinwedd ei hun, ar sylfaen y gair mae’n ei gael o roi beth alwodd miloedd yn brofiad cerddoriaeth fyw gorau eu hoes.

Mae cyfosod yn thema allweddol yng ngwaith Martyn. Addewid penfeddwol gobaith wrth wraidd symlrwydd a chymhlethdod cyflwr dyn a phopeth mae’n ei gwmpasu. Mae i gerddoriaeth Martyn amlochredd sy’n anodd ei ddosbarthu. Rhoes llawer gynnig arni, â labeli fel Gwerin, Roc, Canu’r Enaid, Ffync Gwerin ac Americana, ond rywsut does yna’r un yn taro deuddeg. Ond weithiau does ar gerddoriaeth ddim angen genre i’w diffinio ac mae cerddoriaeth a sylwebu cymdeithasol Martyn yn rhoi llafar i ymdeimlad o’r darlun mwy ac yn llwyddo i ymrymuso llawer un ac i siarad drostynt. Lluniau, a straeon, a theimladau ydi ei ganeuon, i gyd ar gerdd a meistr ar ei grefft yn eu traddodi.

Yn 2014 aeth ag ysbryd ei gerddoriaeth i faes mwy ymarferol gyda lansio’i "Let Yourself Trust", corff dielw a chanddo’n amcan wneud gwahaniaeth bach o gariad mawr ac ymroddiad drwy herio anghyfiawnder lle bynnag y’i ceir, addysgu drwy bleidio, ymgyrchu dros hawliau dynol, a chodi achosion aeth dros gof neu a anwybyddwyd drwy fentrau codi arian, a chan hynny peri mwy o ymwybyddiaeth o bobol hyfryd mewn sefyllfaoedd di-rym.

Roedd 2016 yn un o flynyddoedd prysuraf Martyn a chydnabuwyd hyn o’i enwebu yn y categori “Artist Mwyaf Diwyd” yng Ngwobrau Cerddoriaeth Annibynnol Gwledydd Prydain, yr unig artist gwerin a enwebwyd o gwbl. Roedd hefyd yn rhan o gywaith y Senedd/EFDSS “Sweet Liberties” – yn chwarae dros 170 o sioeau drwy’r byd yn grwn – i nodi wyth can mlynedd o ddemocratiaeth ym Mhrydain, gyda Nancy Kerr, Sam Carter a Maz O’Connor. Cafodd un o’i ganeuon o hyn, “Nye” yn dathlu Nye Bevan, awdur y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, groeso brwd gan gynulleidfaoedd ym mhob man, yn ogystal â chael ei chwarae ar y BBC ledled Prydain ar sioe werin Mark Radcliffe a sioe gerdd Tom Robinson ar Radio 6.

Martyn Joseph. Dawn heb ei hail a yrrir gan angerdd a chariad at ei grefft, sy’n dal i sgrifennu, i ganu ac i chwarae o’r galon.

www.martynjoseph.net

   

 
Pris Safonol £17.00 ymlaen llaw | £19.00 ar y diwrnod
Plant dan 15 ac iau £5.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2 oddi wrth bob tocyn
Aelodau React (16-25 oed) £10 (gweler yma sut i ddod yn aelod o React) £10
Grwpiau 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443) £1 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 

“heartfelt and ultimately optimistic songs”  Songlines

“One of the most charismatic and electrifying performers in Britain today…tough and passionate”
 Tom Robinson BBC 6 music 

“One of acoustic music’s most original voices, and most forward looking of his generation of singer/songwriters” Q Magazine

“A profound experience” The Boston Globe

“Songs of social commentary as much as love, with a rootsy sensibility”
 Time Out

“Written with craft, performed with passion” Financial Times

19.00 Bars yn agor                                                                    
20.00 DECHRAU
20.50 Egwyl
22.20 DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.