Kris Drever

  • Lolfa Lefel 3
 

Ac Eraill

Dathlodd y cyfansoddwr caneuon o’r Alban Kris Drever (Lau) ddegawd o lwyddiant masnachol ac ymhlith y beirniaid drwy ennill Canwr Gwerin y Flwyddyn BBC Radio 2 2017 a Thrac Gwreiddiol Gorau 2017 (am ei gân If Wishes Were Horses) ill dwy yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2. 

Yn ei gyngherddau yn 2018 bydd Kris yn perfformio set o’r goreuon yn cynnwys yr holl ganeuon allweddol o’i ddegawd cyntaf a deunydd newydd mae’n ei chwarae’n fyw am y tro cyntaf. 

KRISDREVER.COM
@krisdrever

 
 Pris Safonol  £15.50 Ymlaen llaw | £16.50 Ar y diwrnod
 Plant pymtheg oed ac iau  £5
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr |
 Pobl anabl ag un cydymaith
 £2 oddi wrth bob tocyn
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed) 
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
 £10
Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443)  £1 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
18.30 Bars yn agor
20.00 DECHRAU - Cymorth                                                     
20.30 Egwyl
20.45 KRIS DREVER
21.55 DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.