Coope, Boyes and Simpson

  • Lolfa Lefel 3
 

Mae eu cytgordiau lleisiol anarferol a soniarus yn cydasio’u lleisiau’n ddeheuig yn arddull neilltuol a bythgofiadwy sy’n mynd â gwreiddiau Lloegr i gyfeiriad newydd chwyldroadol a does ar Coope, Boyes a Simpson ddim ofn mynd i’r afael ag unrhyw bwnc, yn trefnu caneuon traddodiadol yn greadigol ochr yn ochr â’u cyfansoddiadau gwreiddiol bachog eu hunain. Maen nhw’n cael y gair o fod, heb hel dail, y traddodwyr caneuon acapella gorau ar yr ynysoedd hyn.

Dyma driawd dihafal o galon sîn gwerin Prydain.

Bellach, a chanddyn nhw yrfa a gwpasodd sawl taith ac ymddangosiadau lawer mewn gwyliau, yn ogystal ag enwebiad Gwobrau Gwerin, maen nhw’n barod i ryddhau beth fydd eu halbwm stiwdio olaf, ac i gychwyn ar eu taith canu’n iach. Bydd y daith yn dathlu eu gyrfa a bydd ynddo ddeunydd o hyd a lled eu repertoire drwyddo draw.

 

 

 
Pris Safonol £15.00 Ymlaen llaw | £16.00 Ar y diwrnod
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Myfyrwyr |
Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£2.00 yn llai
Grwpiau o 10 neu’n fwy £1.00 oddi wrth bob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr