Chris Wood

  • Lolfa Lefel 3
 

Cyfansoddwr digyfaddawd ydi Chris Wood a’igerddoriaeth yn dangos ei gariad tuag at hanes answyddogol y pobloedd Saesneg eu hiaith. chraffter tyner mae’n cyd-weu’r traddodiad â’i ddamhegion cyfoes ei hun.

Yn gerddor a chyfansoddwr cerddoriaeth a chaneuon hunanddysgedig,ar hyd ei oes bu Chris yn hunanddysgedig a’i natur annibynnol yn tywynnu drwy bopeth mae’n ei wneud. Mae bob amser yn ddifaldod heb ofn lleisio ei farn a’u heglurder cysáct sy’n denu clod i’w ganeuon. Ei brif ddylanwad, chwedl yntau, ydi “Anhysbys”.

Rhagolygwyd ei albwm newydd syfrdanol ‘So Much to Defend’ (a ryddhawyd yn swyddogol 27ain Ionawr 2017) yng Ngw^yl Werin Caergrawnt yn yr haf y llynedd ac mae’n cynnwys myfyrdodau ynghylch pêl-droed cynghrair leiaf, syndrom nyth wag, dysgu nofio, Cook-in-Sauce ac yn anad dim y Geco yn drosiad y gymdeithas sydd ohoni. 

Ar lwyfan mae ar Chris olwg crefftwr heb fod arno bellach angen bod yn orgymen ynghylch ei gelfyddyd. Fel pe’n ddiymdrech mae’n cloddio’n ddwfn i repertoire rhagorol o ganeuon cyn datgelu gem eto. 

"... at art school they said I had a remarkable eye for trivia, like it was a bad thing."

   

 
Pris Safonol £15 ymlaen llaw | £16 ar y diwrnod
Plant dan 15 ac iau £5
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2 oddi wrth bob tocyn
Grwpiau 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443) £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr