Catrin Finch a Seckou Keita (Cymru / Senegal)

Dyma ddau bencerddor anturus yn cydweithio – yn nefolaidd, yn fawr eu clod gan y beirniaid ac yn fawr eu gwobr – y delynores o Gymru Catrin Finch a’r canwr cora o Senegal Seckou Keita – yn traddodi sioe drawiadol o ddawn gerddorol gyda gorau’r byd.

Mae Catrin a Seckou yn cloddio’n ddwfn i’w traddodiadau gwahanol eu hunain ac yn eu gweddnewid yn rhyfeddol yn gydasiad sy’n fwy na’i ddeuddarn, a bellach maen nhw’n cael y gair o draddodi perfformiadau odiaeth. Yn dilyn llwyddiant aruthrol eu recordiad début, ym mis Ebrill 2018 lansir eu hail albwm 'SOAR' y bu mawr edrych ymlaen ato. Mae’r albwm yn codi ar adenydd gwalch y pysgod, yr aderyn rheibus gwych a ddychwelodd i Gymru wedi absenoldeb canrifoedd, sy’n mudo dros dair mil o filltiroedd bob blwyddyn o lannau Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, yn esgyn fel cerddoriaeth a breuddwydion dros derfynau o waith llaw dyn, ar daith o wytnwch greddfol ac enfawr.

Yn gyfareddol, yn hudol, yn gywrain ac yn arallfydol, dyma gerddoriaeth ryfeddol a phrofiad byw gwefreiddiol.

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi mai’r canwr a’r cyfansoddwr caneuon Gwyneth Glyn fydd yn cefnogi Catrin a Seckou.Mae Gwyneth newydd ei henwebu am Wobr Gwerin BBC Radio 2 am y Trac Gwreiddiol Gorau, sef ei chân Cân y Cŵn o’r albwm Tro a ryddhawyd ym mis Medi. Cliciwch yma i gael blas o’r albwm: https://www.youtube.com/watch?v=hNALMNnC56w

 
Pris Safonol £19
Plant dan 16 oed £14

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  Bar yn agor
19.30  DECHRAU - Cymorth
20.15  Egwyl
21.50  DIWEDD                                                                          

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.

"intricate, ethereal and entrancing, an elaborate pas-de-deux... remarkable Neil Spencer, UNCUT Magazine *****

"This, I suspect, will be remembered as one of the classic concerts of the year"  Robin Denselow, The Guardian *****

“ a sublime duo of two artists who are masters of their instruments...musicality and architecture at work”  Simon Broughton, London Evening Standard *****

“an intriguing collaboration that really works… the interaction is remarkable…an elegant, gently exquisite set” Robin Denselow, The Guardian ****

“Blissful”  Financial Times *****

“gorgeous, eloquent, elegant music”  Thomas Brooman CBE