Bella Hardy

  • Lolfa Lefel 3
 

Enillodd Bella Hardy Ganwr y Flwyddyn Gwobrau Gwerin 2014 BBC Radio 2 a rhyddhau’r albwm With The Dawn mawr ei glod gan y beirniaid ddwy flynedd yn ôl. Ers hynny treuliodd Bella aeaf yn Tsieina yn Gerddor Preswyl y Cyngor Prydeinig, cryn dipyn o amser yn Nashville yn cyd-sgrifennu ac yn gwylio o ffenestri tafarnau coffi, a chychwyn teithiau i’r enillydd Grammy, Mary Chapin Carpenter.

Ar hyn o bryd mae Bella’n teithio gyda’i llyfrau nodiadau, yn cydweithredu â ffrindiau cerddorol, ac yn gweithio ar ei halbwm nesaf a ryddheir yn ddiweddarach eleni. 

  

 
Pris Safonol £14 ymlaen llaw | £15 ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau £5 
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | 
Pobl anabl ag un cydymaith
£2 yn llai
Aelodau React (16-25 oed) £10 (gweler yma sut i ddod yn aelod o React) £10

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

Ers rhyddhau’r albwm mawr ei glod gan y beirniaid ‘With The Dawn’ ddwy flynedd yn ôl ('…nothing short of a masterpiece' - The Sunday Times), treuliodd Bella Hardy aeaf yn Tsieina yn Gerddor Preswyl y Cyngor Prydeinig, cryn dipyn o amser yn Nashville yn cyd-sgrifennu ac yn gwylio o ffenestri tafarnau coffi, a chychwyn teithiau i’r enillydd Grammy, Mary Chapin Carpenter.  Unwaith eto bu Bella, ei ffidlau a’i llyfrau nodiadau, yn teithio, yn meddwl, yn hedfan, yn gyrru, yn hyfforddi, yn darllen ac yn syllu.  

Rhyddheir ei halbwm newydd yn ddiweddarach eleni. Yn serennu Thomas Gibbs (allweddellau), Iain Thomson (gitarau), John Blease (drymiau) a James Lindsay (bas), traciodd band pum darn Bella’r caneuon newydd yn fyw, a ganed ei halbwm newydd.  Mae’n cynnwys traciau megis ‘You Don’t Owe The World Pretty’ a gyflwynir i ferched eu mamau waeth be fo eu hoed, ‘Stars’ wedi’i seilio ar gerdd hynafol o Shijing Tsiena, a ‘Learning To Let Go’ a sgrifennwyd dan bren magnolia yn Berkeley California. 

Yn Edale, yn Ardal Copaon Lloegr, y daeth Bella i oed, sef enillydd Canwr y Flwyddyn 2014 Gwobrau Gwerin BBC Radio 2. Roedd y teulu Hardy’n canu mewn côr lleol, ond cyfuniad o’i hawch am lyfrau baledi pan oedd yn blentyn a mynd i wyliau gwerin lleol a benderfynodd ei dyfodol. Pan oedd yn deirblwydd ar ddeg dechreuodd berfformio yng ngwyliau Caergrawnt a Sidmouth ac yn 2004 cyrraedd rownd derfynol Gwobr Gwerin Ifanc y BBC, wedi dysgu’i hun i ffidlera i gyfeilio iddi'i hun yn canu. Yn dilyn BA yn Llenyddiaeth Lloegr a gradd Meistr mewn Cerddoriaeth, rhyddhaodd Bella ei halbwm début ‘Night Visiting’ yn 2007. Enwebwyd un o’i ganeuon, ‘Three Black Feathers’ am un o Wobrau Gwerin y BBC. Hwn oedd ei chyfansoddiad gwreiddiol cyntaf.

Ers hynny mae Bella’n dal i recordio a pherfformio fel cath i gythraul: yn ymddangos ar hylltod o raglenni radio a theledu’r BBC, yn canu solo yn yr Albert Hall dan ei sang yn y Proms, yn cyfansoddi’r gerddoriaeth i raglen ddogfen Radio 4 ar Swyddfa’r Post, yn sgrifennu gyda sylfaenydd gynt Beautiful South, David Rotheray, yn ffurfio grŵp ffidil merched i gyd gydag un o freninesau canu gwerin Eliza Carthy, ac yn ennill Gwobr Gwerin Radio 2 arall eto am ei chân wreiddiol ‘The Herring Girl’ (2012).

19.00 Bar yn agor
20.00 DECHRAU
20.45 Egwyl
21.50 DIWEDD                                                                   


NODER: Amseroedd bras - gallant newid.