Amy Wadge & Luke Jackson

  • Lolfa Lefel 3
 

Dyma baru dwy genhedlaeth o ganwyr a chyfansoddwyr cyfareddol, Amy Wadge a Luke Jackson, ar daith gyda’i gilydd unwaith eto ledled gwledydd Prydain.

Amy Wadge

Ystyrir yr enillydd Grammy Amy Wadge yn eang yn un o ganwyr a chyfansoddwyr benywaidd mwyaf llwyddiannus Prydain. Yn sgìl pum albwm solo, dau ar y cyd, cyfansoddiadau rhif y gwlith i artistiaid eraill a channoedd o berfformiadau byw drwy’r byd yn grwn, mae ganddi bellach gorff eithriadol o waith. Mae ei llais yn syfrdanol, ac iddo gwmpas ac effaith deimladol digon i fynd â’ch gwynt chi ac mae ei chyfansoddi’n rhagori ar y rhan fwyaf o’i chyfoeswyr.

Yn ddiweddar cyfansoddodd ganeuon gyda llawer o gyfansoddwyr y to sy’n codi, gan gynnwys Ed Sheeran, a ryddhaodd EP, “Songs I Wrote With Amy”. Ar y cyd ag Amy y cyfansoddwyd sengl Ed “Thinking Out Loud” a werthodd fel slecs drwy’r byd yn grwn a daeth hyd â mwy o glod fyth iddi’n gyfansoddwr caneuon, gan gynulleidfa ehangach, yn ogystal ag ennill Grammy i Amy ac enwebiad BRIT.

www.amywadge.com

Luke Jackson

Canwr a chyfansoddwr ifanc o blith y to sy’n codi ym myd Gwreiddiau ydi Luke Jackson, sy’n hanu o Gaergaint, Caint, ac yn 2013 fe’i henwebwyd am ddwy wobr -  Gwobr Horizon am y Ddawn Newydd Orau a Gwobr Werin Ifanc BBC Radio 2 - ac yn 2014 fe’i henwyd yn “Artist Gwrywaidd y Flwyddyn” Fatea.

Mae gan Luke fôr o lais syfrdanol a medrau deheuig ar y gitâr ac mae’n berfformiwr hyderus a chyfareddol, aeddfed i’w ryfeddu. Bu’n creu cynnwrf ar y sîn acwstig byw yn gefn i enwogion fel Show of Hands, Karine Polwart, Oysterband a Martyn Joseph a rhoes berfformiadau syfrdanol yng ngwyliau gwledydd Prydain, o Gaergrawnt i Sidmouth a Gŵyl Werin Fawr Prydain.Yn y flwyddyn aeth heibio bu Luke yn chwarae Gwyliau drwy hyd a lled Ewrop, ynghyd â chwarae sioe solo yn yr Iseldiroedd, gwlad Belg, y Swistir a’r Almaen.

Bydd Luke yn rhyddhau ei albwm stiwdio newydd sbon danlli grai, “Tall Tales and Rumours” yn hydref 2016 a, chwedl Acoustic Magazine, “[he is] an outstanding heir to the likes of Richard Thompson and Martin Simpson”.  Ac iddo gyfoeth o ganeuon naratif craff, mae ei albwm bach, “This Family Tree”, yn pwysleisio aeddfedrwydd ac aml ddoniau un o’r canwyr-gyfansoddwyr a’r perfformwyr byw mwyaf cyffrous ym myd canu gwerin!

www.lukepauljackson.com

  

 

 
Pris Safonol £14.00
Plant dan 15 ac iau £5.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Myfyrwyr | Hawlwyr |
Dros 60 | Pobl anabl ag un cydymaith
£2 oddi wrth bob tocyn
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed)  (cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
(Dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau)
£10.00
Grwpiau 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443) £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr