Gwasanaeth Cerdd Iau Sir Caerdydd a Bro Morgannwg

Sioe gerddorol gan ein cerddorion ieuengaf – Cerddorfa, côr, bandiau a’n Ensemble Telyn arbennig iawn, gyda rhaglen amrywiol. Dyma’r perfformiad cyntaf i nifer o’n disgyblion, wrth iddynt ddechrau eu siwrne gerddorol.

 

 

 

Stalau, Rhengoedd 1

 £11

Rhengoedd 2, 3, 7, 8, 10,  11 & 12

 £8.50 

Rhengoedd 9 & 13

 £7

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfywyr | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cyfaill

 £1 yn   llai 

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 

 
Bwciwch Nawr