Gŵyl Iwcalili Caerdydd

  • Lolfa Lefel 3
 

Gwêl eleni bumed Ŵyl Iwcalili flynyddol Caerdydd lle’r estynnir croeso i grwpiau a chwaraewyr unigol o Gymru a Gorllewin Lloegr. Darparir y gerddoriaeth ymlaen llaw a gellir gofyn amdani drwy wefan y trefnwyr, www.ukulelewolves.com.  Gwahoddir chwaraewyr a’r cyhoedd (Mynediad Am Ddim) i wrando neu i ymuno mewn detholiad o ganeuon. Bydd ychydig o grwpiau’n rhoi stondin i ddwy o’u dewis ganeuon. 

Bydd yna hefyd fwth neu ddau’n gwerthu iwcalilis a phethau perthynol, hefyd bwth elusen yn casglu at ein dewis elusen leol.  Y llynedd Bobath Cymru roeddem yn ei chefnogi, elusen sy’n cefnogi plant ac arnynt barlys yr ymennydd, gyda chodi dros bum can punt ar y diwrnod. Codir arian at hynny gan y grŵp yn ystod y flwyddyn. 

Mae’r grŵp, Ukulele Wolves, yn cyfarfod bob nos Lun yn y Wolf’s Castle Inn, Llanisien o hanner awr wedi saith tan ddeg o’r gloch (Croeso i bawb).

 

DIGWYDDIAD AM DDIM – Ar agor i’r cyhoedd

 
Digwyddiad am ddim