Gŵyl Ffilmiau Mynydd BANFF 2017

Dewch i brofi noson o ffilmiau byrion rhyfeddol o’r ŵyl ffilmiau mynydd fwya’i bri yn y byd.   

Gewch chi ddilyn cyrchoedd rhai o anturiaethwyr mwyaf anhygoel yr oes sydd ohoni, gweld ffilmiau syfrdanol o chwaraeon gweithredol gwefreiddiol a chael eich ysbrydoli gan ddarnau pryfoclyd a ffilmiwyd o bedwar ban byd. Taniwch eich awch am antur, mynd a theithio drwy gasgliad cynhyrfus o’r ffilmiau diweddaraf gan wneuthurwyr ffilmiau mwyaf dawnus ein dydd. Digwyddiad cyffrous rhy dda i’w golli a gwobrau am ddim i’w ganlyn! 

Ewch i www.banff-uk.com i gael rhagor o fanylion.

 
Pris Safonol £13.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Myfyrwyr | Hawlwyr |
Dros 60 | Pobl anabl ag un cydymaith
£1.50 yn llai
Grwpiau 6+ £1.50 oddi wrth bob tocyn

 

 

 
Bwciwch Nawr
 

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o’r rhaglen Goch a restrir isod.

Dog Power

Dewch i gael cip prin ar fyd chwaraeon a yrrir gan gŵn a’r berthynas arbennig a feithrinir rhwng cŵn a’u perchnogion a hwythau’n byw, yn gweithio ac yn chwarae gyda’i gilydd.

Mae Kale Casey â’i fryd ar fod yn yrrwr sled ac yn prynu ci bach Siberia o’r enw Misty, yn benderfynol o ddod yn bencampwr byd rasio - rhedeg a sgïo - traws gwlad gyda chŵn.Buan y daw’n amlwg bod gan Misty syniadau eraill… ond erbyn hyn mae Kale gan gyfaredd y cylch amrywiol o gŵn a dynion sy’n hyfforddi, yn chwarae ac yn rasio gyda’i gilydd yn dangos perthynas dyn ac anifail ar ei hanterth.

Wedi hyn fe welwch eich ci ar yr aelwyd ar newydd wedd!

Hyd:25 munud
Gwneuthurwyr y ffilm:Kale Casey, Jordan Schevene


Fledglings

A hwythau’n ddringwyr proffesiynol ers tro sy’n bwyta, yn cysgu ac yn byw ar ddringo, mae Cedar Wright a Matt Segal yn gynefin â bod yn ddechau, yn gysurus ac ar eu gorau.Pan ddechreuant ymhél â pharagleidio, fodd bynnag, daw tro ar fyd.  

Glanio ar goed a munudau simsan, yn newyddianod brwd yn bwnglera, ydi’r drefn newydd.A dim ond chwe mis o hedfan ar eu cyfrif, mae’r ddau’n cychwyn ar nod beiddgar: dringo a hedfan oddi ar Orizaba, y copa uchaf ym Mecsico.Gwers mewn neidio i’r dwfn ydi’r canlyniad... a gorfod nofio.

Hyd:26 munud
Gwneuthurwr y ffilm:Cedar Wright

 

Four Mums In A Boat

Pan gyhoeddodd pedair Prydeinwraig, mamau canol oed mewn gwaith, eu bod am rwyfo Môr Iwerydd, roedd eu teuluoedd yn meddwl eu bod wedi mynd o’u cof.O bryd i’w gilydd, does dim dwywaith nad oedd y Pedair Mam yn unfarn...

Dyma hanes ysbrydoledig pedair o ferched o Swydd Efrog yn dod y criw hynaf, yn ferched i gyd, i rwyfo ar draws unrhyw fôr, er gwaethaf cwrdd â chorwynt a cholli pŵer, dŵr a’u llyw ar y ffordd...

Hyd:hanner awr
Gwneuthurwr y ffilm:Simon Tucker


Danny MacAskill’s Wee Day Out

Awydd gweld beth mae’r beiciwr treialon proffesiynol Danny MacAskill yn ei wneud ar ei ddiwrnod rhydd?Dewch i edrych tirwedd ochrau Caeredin mewn ffilm â’r bwriad o ddal hwyl syml tro yng nghefn gwlad ac iddi funudau o reidio anhygoel a chyffyrddiad o smaldod.

Hyd:6 munud
Gwneuthurwr y ffilm:Stu Thomson


Max Your Days

Hirddydd haf ar Lannau Gorllewin Canada - mae’r posibiliadau’n ddiderfyn!Mae Max Your Days yn ein hatgoffa i wasgu antur i bob un munud o’r diwrnod.

Hyd:4 munud
Gwneuthurwr y ffilm:Malcolm Sangster


Metronomic
Gwobr Banff – Ffilm Orau:Chwaraeon Mynydd

Yn uchel uwchben y Gorges du Verdon yn Ffrainc, cydasiad deheuig o artistiaid a mabolgampwyr balansio uchelradd yn chwarae symffoni llawn egni wedi’i neilltuo i beryg.Mae’r cerddorion, heb arfer â pheryg digon i godi gwallt eu pennau, yn plymio ar eu pennau i sefyllfaoedd eithafol, a’r canlyniad ydi emyn sy’n cydasio perfformio gweledol a barddoniaeth fyfyrgar yn adloniant pur.

Hyd:5 munud
Gwneuthurwr y ffilm:Vladimir Cellier


Young Guns
Gwobr Banff – Dewis y Bobl yn y categori Radical Reels

Dewch i gwrdd ag wynebau newydd byd dringo: Ashima Shiraishi sy’n bymtheg oed a Kai Lightner sy’n un ar bymtheg oed.

Yn gyntaf peth, mae’r ddau wron yn mynd i’r afael ag un o’r ogofâu mwyaf yn Ewrop, Hanshelleren yn Norwy, cadeirlan wasgarog o wenithfaen ac iddi 260 o droedfeddi o ddringo bargodol dan gapan cefnfur 160 o droedfeddi.

Wedyn mae Ashima yn teithio i Japan, i roi cynnig ar glogfaen enfawr o wenithfaen drwy glogfaen milain 30 symudiad o’r enw Gorwelion.Os daw i’r lan bydd y ferch gyntaf, a’r person ieuaf, i ddringo gradd finllym V15...

Y tu allan i’w mannau cartrefol, mae Kai ac Ashima yn dysgu gwersi anodd ond pwysig a fydd yn gyfrwng mynd â nhw i uchelfannau mwy fyth.

Hyd:27 munud
Gwneuthurwyr y ffilm:Sender Films 

18.00 Bar yn agor                                                                  
19.30 DECHRAU
20.45 Egwyl
22.30 DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.