Gŵyl Amrywiaeth

Dewch aton ni i noson arbennig o gerddoriaeth, myfyrio, adloniant a Choffa am ein Lluoedd Arfog yng nghwmni’r Lleng Brydeinig Frenhinol.

Bydd yr ŵyl eleni’n coffáu canmlwyddiant Brwydr Passchendaele a phymthengmlwyddiant ar hugain diwedd Rhyfel y Malvinas.

Gyda pherfformiadau a darlleniadau gan:

Simon Weston CBE
Côr Gwragedd Milwyr yr Academi Amddiffyn
Band Catrodol y Cymry Brenhinol
Y Mwstwr Milwrol a’r Gwasanaeth Coffa Awyr Agored
Côr Meibion Parc yr Arfau Caerdydd, Côr Meibion Taf, Côr Urker Zangers, Côr Ieuenctid Abertawe

 
Pris Safonol  £11.00
Plant dan 16 oed  £2 yn llai 
Cynnig Cynnar (os byddwch yn bwcio erbyn 6 Ionawr 2018)                             £2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr