Gŵyl Amrywiaeth XIV - Raja Bersiong ( Y Fampir Brenin)

Ar y dydd pan fo dyheu am hollalluogrwydd yn tanseilio grym cariad, y dydd hwnnw y bydd distryw a llygredd yn ben. Stori a ysbrydolwyd gan y myth Maleiaidd chwedlonol am frenin y rhoddwyd ffrwyn i’w ochr dywyllaf gan un blas o waed. A rydd ben ar y felltith hon, ynteu dal i feddwi ar ei awch am oruchafiaeth?

Cymdeithas Myfyrwyr Maleisia Prifysgol Caerdydd sy’n dod â Gŵyl Amrywiaeth XIV - Raja Bersiong (Y Brenin o Fampir) atoch chi.

 
Pris Safonol £11.00
Dan 16 oed £2.00 yn llai

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bars yn agor                                                               
19.30 DECHRAU
20.50 Egwyl
22.30 DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.