Stondin Ysgolion Dawns Rubicon

Gŵyl Ddawns i Ysgolion 

Mae cymell pobol ifanc i gymryd rhan mewn dawns wrth graidd beth wnawn ni yma yn Rubicon ac rydym wrth ein boddau o weld cynifer ohonyn nhw’n rhoi help llaw i ni ddathlu eu gorchestion yn ein hail Ŵyl Ysgolion, sydd eleni ar y cyd â Neuadd Dewi Sant a Chymdeithas Ddawns Ysgolion Caerdydd a’r Fro.   Dathlu creadigedd ydi hanfod y digwyddiad yma, a dod â phobol ifanc at ei gilydd a rhoi profiad i’w gofio iddyn nhw.   Bydd mwy na thrigain o ysgolion o bob cwr o’r rhanbarth yn cymryd rhan dros dridiau’r ŵyl.

 
 Pris Safonol £7
 Tocynnau AM DDIM i athrawon sy’n dod yn gwmni (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878443 i gadw lle)  

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
16.30  Bar yn agor – diodydd poeth a byrbrydau ar gael            
18.00  DECHRAU
18.40  Egwyl
19.40  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.