Rubicon

DIGWYDDIAD AM DDIM

Mae Golwg ar Ddawns 2018 yn hyrwyddo dyheadau pobl ifanc mewn addysg uwchradd sy’n ymddiddori mewn gyrfaoedd yn y celfyddydau.  Mae’r digwyddiad yma’n rhoi gwybod i bobl ifanc am yr amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael iddyn nhw yn y celfyddydau perfformio, ac yn neilltuol dawns.  Bydd darlith enghreifftiol a pherfformiadau gweithiau dawns wedi’u comisiynu’n arbennig yn ogystal â ffilmiau yn y digwyddiad yma fydd yn rhoi gwybodaeth i bobl ifanc, yn eu rhoi ar ben y ffordd ac yn eu hysbrydoli i ymroi i’r datblygiad personol y mae galw amdano ar gyfer gyrfaoedd yn y celfyddydau, gan gynnwys dawns, theatr gerdd, theatr gorfforol a chelfyddydau perfformio eraill.