Pasha Kovalev: The Magic of Hollywood

Goleuadau, Camera…. Neuadd Ddawns!   Strafagansa ddawnsio a chanu yn sêr i gyd.

Daw seren Strictly Come Dancing y BBC, Pasha Kovalev yn ei ôl ac i’w ganlyn e sioe newydd sbon danlli grai The Magic of Hollywood ochr yn ochr â’i gymar proffesiynol Strictly Anya Garnis.  Bydd y sioe newydd anhygoel yma’n heigio gan befr a gwawl a glamor a Pasha’n dod i’r llwyfan gyda’i ddawnswyr bondibethma’n perfformio “Oscar worthy performances”, i gyd â thema Hollywood. Noson rhy dda i’w cholli.

Enillodd Pasha Strictly Come Dancing gyda Caroline Flack yn 2014 a sgorio mwy o ddegau nag unrhyw ddawnsiwr proffesiynol arall ers dechrau’r gyfres!

CWRDD A CHYFARCH (6.30 pm):
Mae nifer fach iawn o docynnau Cwrdd a Chyfarch cyn y sioe ar gael am £20.00 ar ben pris eich tocyncofiwch fod rhaid codi’r tocynnau yma ar y cyd â thocyn sioe.
I godi tocynnau, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  

 
 Stalau, Rhengoedd 1, 2, 8, 10, 11 (blaen), 12  £28.50
 Rhengoedd 3, 7, 9, 11 (ôl), 13  £26.50
Cwrdd a Chyfarch (6.30pm) – i godi tocynnau, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444  £20.00 (ar gael ar y cyd â thocyn cyngerdd)
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Plant dan 16 oed |  Hawlwyr | Dros 60 | Pobl anabl ag un cydymaith  £2 yn llai
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith   £26.50
 Grwpaiu 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443)  £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr