James & Ola: Uncensored

Yn Boeth, yn Fudr ac yn Dawnsio!

Dewch i weld y pâr mwyaf rhywiol o’r Sioe Deledu ysgubol o lwyddiannus, Strictly Come Dancing mewn sioe heb ei sensro, yn heigio gan actau dawns egnïol a golygfeydd eiriasboeth. Dyma ddwyn ynghyd eu stori garu wir a’u taith ddawns tua phencampwriaeth y byd mewn un sioe ddawns anhygoel sy’n addo’n deg eich gadael yn ysu am ragor!  Gan gynnwys cast llawn o Ddawnswyr, Cerddoriaeth a chynhyrchu grymus! 

James ac Ola Jordan – GOHIRIO TAITH 2018 
23 Ionawr 2018

Mae James ac Ola Jordan yn drist ofnadwy o orfod gohirio eu taith nesaf yng ngwledydd Prydain ym mis Mawrth oherwydd hwyhau annisgwyl gwella anaf gafodd James yn ystod ymarferion.

Fe fydd James yn gwella’n llwyr, ac a dweud y gwir mae’r tîm meddygol yn synnu mor gyflym y gwellodd hyd yn hyn, fodd bynnag, i ymorol na ddigwydd eto, mae tîm meddygol James yn argymell yn gryf reoli cadwrol pellach y cyfnod gwella sy’n golygu bod gofyn gohirio’r daith.

Meddai James ac Ola: ‘We are devastated that James’ operation has caused us to postpone our tour as we were both so excited to dance together again for you all.

We are so sorry to be letting so many people down, not only those who purchased tickets but all the cast and people that have helped work on the show to create something special.

We hope you understand that health always comes first and hope for your continuous support in any of our future endeavours.’

Bydd yr holl selogion sydd eisoes wedi codi tocyn yn cael ad-daliad llawn o’r fan prynu a dylent gadw llygad yn agored am gyhoeddiadau i ddod.  Anfonir llythyr atoch cyn bo hir.

 
Pris Safonol  £31.50 | £39.50 | £44.50

Tocynnau VIP yn cynnwys:
- Cwrdd a Chyfarch y  sêr
- Cyfle i gael tynnu’ch llun gyda’r sêr
- Y sedd orau
- Rhodd y daith

 £77.00

Pobl mewn cadair olwyn a chydymaith: 

 £31.50 ar gyfer pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Gohiriwyd dros dro