James & Ola: Uncensored

Yn Boeth, yn Fudr ac yn Dawnsio!

Dewch i weld y pâr mwyaf rhywiol o’r Sioe Deledu ysgubol o lwyddiannus, Strictly Come Dancing mewn sioe heb ei sensro, yn heigio gan actau dawns egnïol a golygfeydd eiriasboeth. Dyma ddwyn ynghyd eu stori garu wir a’u taith ddawns tua phencampwriaeth y byd mewn un sioe ddawns anhygoel sy’n addo’n deg eich gadael yn ysu am ragor!  Gan gynnwys cast llawn o Ddawnswyr, Cerddoriaeth a chynhyrchu grymus! 

 
Pris Safonol  £31.50 | £39.50 | £44.50

Tocynnau VIP yn cynnwys:
- Cwrdd a Chyfarch y  sêr
- Cyfle i gael tynnu’ch llun gyda’r sêr
- Y sedd orau
- Rhodd y daith

 £77.00

Pobl mewn cadair olwyn a chydymaith: 

 £31.50 ar gyfer pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr