Dansation XIII

Debbie Chapman Dancers
yn Cyflwyno
DANSATION XIII

Dathlu deng mlynedd ar hugain o’r Debbie Chapman Dancers, fel y’u gwelwyd ar Britain’s Got Talent a Got To Dance ar Sky.  Dônt yn eu holau i Neuadd Dewi Sant ac i’w canlyn sioe newydd sbon danlli grai: Dansation XIII yn rhoi llwyfan i westeion arbennig.

.

 
Pris Safonol £11.00 | £12.00
Plant dan 16 oed | Myfyrwyr | Dros 60 £2.00 yn llai
Pobl anabl ag un cydymaith £11.00 pob tocyn
Grwpiau 10-19 £1.00 oddi wrth bob tocyn
Grwpiau 20+ £2.00 oddi wrth bob tocyn

 
Bwciwch Nawr