Cynllun Cyfansoddwyr Ifainc

  • Lefel 1
 

Bydd y cwrs haf eleni’n bwrw golwg ar sgrifennu cerddoriaeth i ffilmiau/gemau gyda’r cyfansoddwr Rob Westwood.

Ar y cyd â’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant mae Actifyddion Artistig yn cynnig cyfle amhrisiadwy i bobol ifanc 14 – 18 oed ddysgu gan gyfansoddwyr proffesiynol ac offerynwyr tra phrofiadol o Gymru a gweithio ochr yn ochr â nhw.

Gweithdai cyfansoddi misol yn Neuadd Dewi Sant ydi’r cynllun Cyfansoddwyr Ifainc, lle cewch eich arwain a chael hyfforddiant sgrifennu i ensemble clasurol, a chlywed y cerddorion yn rhoi cynnig ar eich cyfansoddiadau’n uchel.

Mae’r cynllun AM DDIM a daw i ben mewn stondin derfynol o’ch gweithiau ar y gweill neu’ch darnau terfynol lle cânt eu recordio, eu golygu a’u hanfon atoch i’w cadw.

Mae hwn yn gyfle cyffrous fydd yn edrych yn dda iawn ar geisiadau am addysg bellach ac a fydd o gaffaeliad neilltuol os ydych yn llunio portffolio o waith i’r Ysgol neu’r brifysgol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgofrestru ar y cwrs yma ewch i:  http://artsactive.eventbrite.com

 

Cofrestru ar Eventbrite:  http://artsactive.eventbrite.com