Sgwrs â Darluniau

Sgwrs â darluniau gan John Metcalf gyda chyflwyniad PowerPoint ac enghreifftiau cerddorol o Six Palindromes John, a berfformir gan Ensemble MidtVest. 

Ar y cyd â Gŵyl Bro Morgannwg. 
John Metcalf, Cyfansoddwr Preswyl Neuadd Dewi Sant, gyda chefnogaeth cyllid gan
Dŷ Cerdd.